Ευρωεκλογές: Οι όροι προβολής των κομμάτων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής προβολής των κομμάτων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενόψει των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δείτε αναλυτικά τους όρους για την προβολή των κομμάτων

Αφορούν τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Ελληνες, ΛΑΟΣ, Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΑΡ, Οικολόγοι – Πράσινοι).
Η Δημόσια Τηλεόραση, οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν το 1/3 του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε λεπτών.
Απαγορεύεται :
– Η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων ή υποψήφιων ευρωβουλευτών σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.
– Μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των ευρωεκλογών, η μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε δημοσκόπησης ή αποτελέσματος δημοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμό αυτής, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των εκλογών
– Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι τις 19:00, η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
Συνεντεύξεις αρχηγών κομμάτων
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 1075/30. -4-2014), η Δημόσια Τηλεόραση έχει την υποχρέωση να μεταδίδει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη διάρκειας 1 ώρας, του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, να επιτρέπει την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.
Επίσης, πρέπει να μεταδίδει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου, με καθένα από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, διάρκειας 1 ώρας και τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης, η έναρξη και η λήξη μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ 12:00−01:00.
Τόσο η Δημόσια Τηλεόραση όσο και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας υποχρεούνται να οργανώσουν τέσσερις, τουλάχιστον, αυτοτελείς συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών. Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστημα από 18:00−01:30.
Κάλυψη προεκλογικών συγκεντρώσεων
Προβλέπεται η κάλυψη από τη Δημόσια Τηλεόραση μιας προεκλογικής συγκέντρωσης ή άλλης προεκλογικής πολιτικής εκδήλωσης καθενός από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Το ίδιο ισχύει και για την προβολή προεκλογικής συγκέντρωσης,, η οποία θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας.
Προβολή πολιτικής δραστηριότητας
Η δημόσια τηλεόραση και οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα από 07:00 έως 22.00 σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόμματα.
Δεν επιτρέπεται μετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ’ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων η χρήση του δωρεάν δεκαλέπτου, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως, η μετακύλιση και μόνον του δεκαλέπτου της πρώτης εβδομάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη.
Κατά τη διάρκεια των δεκάλεπτων αυτών επιτρέπεται στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το 1/3 του εκάστοτε διατιθέμενου δεκάλεπτου χρόνου.
Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο καταμερισμός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα λεπτά της ώρας, μη συνυπολογιζόμενου του επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων.
Ο τιμοκατάλογος για τηλεοπτική μετάδοση πολιτικών μηνυμάτων
Ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, θα αντιστοιχεί στο ποσό των 4.800.000 € και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου (MULTICHOICE HELLAS Α. Ε. Ε.) και (ΟΤΕ Α. Ε.) θα αντιστοιχεί στο ποσό των 250.000 €. Κι αυτό, με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ. Ο. Υ. τιμοκαταλόγους, έως τις 22 Απριλίου 2014, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών.
Η αναλογία κατανομής του χρόνου για τη μετάδοση μηνυμάτων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Ελληνες, ΛΑ. Ο. Σ, Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΑΡ, Οικολόγοι – Πράσινοι στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας έχει ως εξής:
– Ποσοστό 40% θα διατίθεται αναλογικά στα κόμματα με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2009.
– Ποσοστό 40% θα διατίθεται αναλογικά στα κόμματα με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2012.
– Το υπόλοιπο 20% θα διατίθεται ισομερώς σε όλα τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 25ης Μαίου 2014.
Ειδικότερα, αναφορικά με το 80% του τηλεοπτικού χρόνου (με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2009 και 2012), η κατανομή θα γίνει ως εξής:
Ν. Δ. ποσοστό 26,5696%, ΠΑ.ΣΟ.Κ. 21,0539%, ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 13,4675%, Κ. Κ. Ε. 5,5177%, Ανεξάρτητοι Ελληνες 3,1954%, ΛΑ. Ο. Σ 3,0846%, Χρυσή Αυγή 2,9444%, ΔΗΜΑΡ 2,6593%, Οικολόγοι Πράσινοι 1,5077%.
Επομένως, σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αναλογούν μηνύματα αξίας: Στη Ν.Δ. 1.594.176,2784 €, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.263.233,9566 €, στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 808.048,3656 €, στο Κ.Κ.Ε. 331.060,2486 €, στους ΑΝ. ΕΛ. 191.724,2847 €, στον ΛΑ. Ο. Σ. 185.073,9821 €, στη Χρυσή Αυγή 176.662,0572 €, στη ΔΗΜΑΡ 159.557,4939 € και στους Οικολόγους Πράσινους 90.463,3330 €.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων φορέων εκτός των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να χαρακτηρισθεί άμεσα ή έμμεσα ως πολιτικό.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk