• Αναζήτηση

Ως τις 15 Μαΐου οι απογραφές των πηγαδιών και των γεωτρήσεων

Μέχρι τις 15 Μαΐου, οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας, που δεν έχουν άδεια χρήσης νερού ή δεν έχουν κάνει σχετική αίτηση για άδεια ή ανανέωση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Μέχρι τις 15 Μαΐου, οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας, που δεν έχουν άδεια χρήσης νερού ή δεν έχουν κάνει σχετική αίτηση για άδεια ή ανανέωση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

«Έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία, που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας απλής αίτησης και την κατάθεση της στο δήμο» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, τονίζοντας ότι «με το ΕΜΣΥ η χώρα αποκτά ένα σημαντικό ηλεκτρονικό εργαλείο που βοηθά στη χάραξη εθνικής πολιτικής για το νερό».

Η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ γίνεται υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών, και αφορά τους χρήστες και ιδιοκτήτες σημείων υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι, και όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει ποτέ σχετική αίτηση.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 οι ίδιοι χρήστες υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.

Σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων εγγράφουν αυτεπαγγέλτως στο ΕΜΣΥ, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, τα νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης (Ιανουάριος 2014), τα σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στη δεύτερη περίπτωση.

Η αίτηση για τη δήλωση των σημείων υδροληψίας είναι διαθέσιμη εδώ ως αρχείο Word. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του υπουργείου.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk