Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε €175 εκατ. από την εγχώρια αγορά

Εκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για την άντληση 170 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών για εγχώριους επενδυτές.

Εκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για την άντληση 175 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών για εγχώριους επενδυτές.

Η ζήτηση για τις νέες μετοχές της Τράπεζας έφτασε τα 300 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό ο τραπεζικός όμιλος ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή της ενίσχυση συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες που προέκυψαν από τα stress test της Τράπεζας της Ελλάδος διατηρώντας ταυτόχρονα επιπρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς που εκδόθηκε την Πέμπτη το πρωί, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στις 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των νέων μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1,75 δις. ευρώ.
Πρόκειται για 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Από τους τίτλους αυτούς:
i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και
ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €1.749.999.998,80 (Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60).
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια, καθώς και
α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και
β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.
Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.​
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk