• Αναζήτηση
 • Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων, πτώση στα δάνεια το Φεβρουάριο

  Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψαν το Φεβρουάριο τα επιτόκια των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το κόστος δανεισμού προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μειώθηκε.

  Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψαν το Φεβρουάριο τα επιτόκια των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το κόστος δανεισμού προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μειώθηκε.
  Αναλυτικότερα, στην υπό εξέταση περίοδο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε.
  Το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,66 εκατοστιαίες μονάδες.
  Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,74%, το Φεβρουάριο του 2014, από 1,77% τον προηγούμενο μήνα.
  Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 0,33% και 0,35% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 2,80%.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων περιορίστηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 5,40%, το Φεβρουάριο του 2014.
  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 14,71%.
  Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,80%.
  Από την άλλη πλευρά, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,23%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 9,17% από 9,20% τον προηγούμενο μήνα.
  Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 6,78% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 5,82% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,88% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.
  Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 2,73% από 2,70% τον προηγούμενο μήνα.
  Επιτόκια υφιστάμενων υπολοίπων
  Πτώση παρουσίασε, το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε αμετάβλητο.
  Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,67 εκατοστιαίες μονάδες.
  Ειδικότερα, το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,00%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,86%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,01%.
  Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο στο 4,73%, ενώ των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,75%.
  Το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,92%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,59%.
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk