Νέο χτύπημα σε μισθούς – συντάξεις

Ασφαλιστικός και εργασιακός τυφώνας σαρώνει τα τελευταία υπολείμματα του υφισταμένου καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων αλλά και των παροχών του ασφαλιστικού συστήματος.

Ασφαλιστικός και εργασιακός τυφώνας σαρώνει τα τελευταία υπολείμματα του υφισταμένου καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων αλλά και των παροχών του ασφαλιστικού συστήματος. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή και απεικονίζει την τελευταία συμφωνία με την τρόικα για μία ακόμη φορά συμπιέζει τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα προς το κατώτατο όριο των 586 ευρώ, ενώ συρρικνώνει τις επικουρικές παροχές, περικόπτει έσοδα από το ασφαλιστικό σύστημα και ανατρέπει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις με την επέκταση του θεσμού της ενοικίασης εργαζομένων.

Επικουρικές συντάξεις στο μισό από τον Ιούλιο και καθιέρωση ατομικών μερίδων ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο. Μειώσεις εισφορών αλλά και κατάργηση των κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν μια σειρά ασφαλιστικών ταμείων. Καθιέρωση της ρήτρας «μηδενικού ελλείμματος» και περικοπή των παροχών όπου υπάρχουν ελλείμματα.
Επίσημη καθιέρωση «τεσσάρων κατώτατων μισθών» στον ιδιωτικό τομέα, με τη μείωση των τριετιών για τους μακροχρόνια ανέργους. Περαιτέρω ελαστικοποίηση στις περιπτώσεις παροχής προσωρινής απασχόλησης.
Ο υπολογισμός


Οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 2014 αντί του Ιανουαρίου 2015, ενώ περικοπές προβλέπονται επίσης στις παροχές μετοχικών ταμείων και φορέων πρόνοιας όπου δεν τηρείται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
Αυτό σημαίνει ότι τα Ταμεία θα μειώνουν αντιστοίχως τις παροχές τους έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα έσοδά τους. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα μετοχικά ταμεία δημοσίων υπαλλήλων και ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναλογιστικές μελέτες και εφόσον είναι ελλειμματικά να περικόψουν αναλόγως το μέρισμά τους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

1.
Την 1η Ιουλίου 2014 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και αναπροσαρμογής των συντάξεων στο ΕΤΕΑ (επικουρικό των μισθωτών). Πλέον για τον υπολογισμό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βιωσιμότητας των Ταμείων, με βάση τον οποίο θα αναπροσαρμόζονται και οι παροχές. Αφού γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, τα ελλειμματικά ταμεία θα περικόπτονται ανάλογα με τις παροχές.

2.
Από τον Ιούλιο εφαρμόζεται «μεικτό» σύστημα υπολογισμού των συντάξεων του ΕΤΕΑ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης ως τις 30 Ιουνίου 2014 θα υπολογίζεται με το «παλαιό σύστημα» και το τμήμα που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από τον Ιούλιο και εντεύθεν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Το νέο σύστημα θα είναι διανεμητικό με προκαθορισμένες εισφορές και νοητή κεφαλαιοποίηση.

3.
Από τον Ιανουάριο του 2014 δημιουργούνται «ατομικές μερίδες ασφάλισης» για τους ασφαλισμένους.

4.
Τα μετοχικά ταμεία πολιτικών υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος αναλογιστική μελέτη, αρχής γενομένης από το 2014. Με βάση αυτή τη μελέτη θα καθορίζονται και οι παροχές.

5.
Ολα τα επικουρικά ταμεία του υπουργείου Εργασίας και οι αντίστοιχοι τομείς των σωμάτων ασφαλείας θα λειτουργούν με βάση τα ισχύοντα στο ΕΤΕΑ.

6.
Επίσης στο νομοσχέδιο υπάρχουν ασφαλιστικές ρυθμίσεις για την οικονομική ενίσχυση του ΟΑΕΕ (ταμείο αυτοαπασχολουμένων). Oι νέοι ασφαλισμένοι – που δεν συμπληρώνουν μηνιαίως 25 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ – μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ. Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ θα εισπράττονται κάθε μήνα και όχι κάθε δίμηνο, όπως ίσχυε ως τώρα, με τον υποχρεωτικό συμψηφισμό επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές στα Ταμεία.
Οσοι οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία (αναφέρεται κυρίως στον ΟΓΑ) δεν θα μπορούν να εισπράττουν επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο.
Οι μειωμένες εισφορές


Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από 1ης Ιουλίου και την καταβολή για τελευταία φορά από τον ΟΑΕΔ του… μισού οικογενειακού επιδόματος για το 2014 προβλέπει το νομοσχέδιο υλοποιώντας την πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, καταργούνται από το 2015 τα οικογενειακά επιδόματα, τα συμπληρωματικά επιδόματα και οι άλλες παροχές που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ. Το μέτρο έρχεται ως απόρροια της κατάργησης των αντίστοιχων των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Οργανισμού. Για το 2014 το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την καταβολή για τελευταία φορά του μισού από το προβλεπόμενο ποσό των οικογενειακών επιδομάτων.

Με τη μείωση που θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο οι εισφορές διαμορφώνονται ως εξής: Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕKΕ). Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛA). Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛA).

Εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.

Η μείωση 2,9% για τους εργοδότες (1% στράτευση, 1% ΔΛΟΕΜ, 0,20% ΛΑΕΚ και 0,25% ΕΛΠΕΚΕ) και 1% (ΔΛΟΕΜ) για τους εργαζομένους θα επιφέρει μια σημαντική ελάφρυνση του κόστους για τους εργοδότες και μια μικρή αύξηση των μισθών για τους εργαζομένους.

Κατάργηση κοινωνικών πόρων
  • Δραματική μείωση των εσόδων τους θα υποστούν μια σειρά ασφαλιστικά ταμεία με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων που εισέπρατταν μέχρι σήμερα, γεγονός που αναμένεται να επιδράσει αναλόγως και στις παροχές τους. Πρόκειται για τους εξής ασφαλιστικούς φορείς:
  • Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ). Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ – τ.ΕΤΕΑΜ) και ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ. ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΕΥΕΕΟ). Κλάδος Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ. Το τέως Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου – ΤΕΑΔΥ, το ΤΕΑΠΟΚΑ, το ΤΕΑΠΕΡΤΤ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) κ.ά.
Επεκτείνεται η ενοικίαση εργαζομένων
Με κατώτατους μισθούς πολλών ταχυτήτων συμπιέζονται προς το όριο των 586 ευρώ οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα

Κατώτατους μισθούς πολλών ταχυτήτων καθιερώνει η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, συμπιέζοντας με τον τρόπο αυτόν τις αμοιβές προς το όριο των 586 ευρώ.
Με τη διάταξη του νομοσχεδίου που καθιερώνει μειωμένη προσαύξηση κατά 50% για τις τριετίες των υπό πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων, οδηγούμαστε ήδη σε τέσσερις περιπτώσεις κατώτατων αμοιβών.

Πρώτον
, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 25 ετών, που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι με τον κατώτερο μισθό, θα λαμβάνουν προσαύξηση 5% για κάθε τριετία (και ως 15% για προϋπηρεσία πάνω από 9 έτη). Σήμερα η προσαύξηση είναι 10% για κάθε τριετία.

Δεύτερον
, μακροχρόνια άνεργοι που προσλαμβάνονται ως εργατοτεχνίτες δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές, αφού η μείωση κατά 50% των τριετιών αφορά μόνο τους υπό πρόσληψη υπαλλήλους. Ετσι, εργατοτεχνίτης που έχει από 6 έως 9 έτη προϋπηρεσία δικαιούται βασικό ημερομίσθιο 26,18 ευρώ και 2,62 ευρώ επίδομα τριετιών.

Τρίτον
, εργαζόμενοι άνω των 25 ετών δεν θα υποστούν κάποια αλλαγή, αφού η μείωση αφορά μόνο ανέργους που προσλαμβάνονται. Ετσι διατηρείται η προσαύξηση 10% για κάθε τριετία. Οπότε ένας εργαζόμενος με τουλάχιστον εννιά χρόνια προϋπηρεσίας δικαιούται 761,9 ευρώ τον μήνα (586,08 βασικός μισθός και 175,82 ευρώ επίδομα τριετιών), ενώ ένας μακροχρόνια άνεργος με την ίδια προϋπηρεσία που προσλαμβάνεται θα λάβει χαμηλότερες αποδοχές λόγω της μείωσης των τριετιών κατά 50%.

Τέταρτον
, εργαζόμενος κάτω των 25 ετών λαμβάνει ήδη χαμηλότερο μισθό από τον κατώτατο, δηλαδή 510,95 ευρώ αντί 586 ευρώ.
Τέλος, οι προϋποθέσεις για την ενοικίαση εργαζομένων από Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης γίνονται πιο «ελαστικές». Για παράδειγμα, η απασχόληση μισθωτού με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν ο έμμεσος εργοδότης έχει κάνει απολύσεις το προηγούμενο τρίμηνο αντί εξάμηνο που ίσχυε μέχρι τώρα. Στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων το αντίστοιχο διάστημα μειώνεται από τους δώδεκα – σήμερα – στους έξι μήνες. Ταυτοχρόνως επεκτείνεται ο θεσμός της ενοικίασης εργαζομένων χωρίς ουσιαστικούς όρους, προϋποθέσεις και προστατευτικές διαδικασίες, ακόμη και στα δημόσια έργα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk