Ασάφειες στη νομοθεσία εμπόδισαν απομάκρυνση κεραίας κινητής

Ασάφειες και συχνές μεταβολές της νομοθεσίας εμπόδισαν την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, παρά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν κάτοικοι παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το 2010.

Ασάφειες και συχνές μεταβολές της νομοθεσίας εμπόδισαν την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, παρά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν κάτοικοι παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το 2010.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεταξύ των προϋποθέσεων νομιμότητας μιας κεραίας, είναι η έγκριση δομικών κατασκευών από την υπηρεσία δόμησης του οικείου δήμου και η χορήγηση άδειας από το υπουργείο Πολιτισμού, όταν πρόκειται για προστατευόμενο χώρο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, δεν είχαν εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είχαν ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της κεραίας, ήδη από το 2009. Επιπλέον, δεν είχε εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια περιφέρεια, ούτε εκ των υστέρων. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν είχε εκδοθεί σχετική άδεια και ότι είχε επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται δε από την αρχή ότι επειδή επρόκειτο για αυθαίρετη κατασκευή, η υπηρεσία δόμησης όφειλε να εκδώσει απόφαση κατεδάφισης, την οποία θα έπρεπε να εκτελέσει η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις του Συνηγόρου, οι υπηρεσίες τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρέπεμψαν το αίτημα για την εκτέλεση της κατεδάφισης, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) του ΥΠΕΚΑ, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται σε ιστορικό τόπο.

Ο Συνήγορος, είχε ήδη εντοπίσει τα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την αρμοδιότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της ΕΥΕΚΑ, ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, θεωρώντας ότι η ΕΥΕΚΑ δεν είχε αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πράγματι, η εν λόγω υπηρεσία συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου.

Ωστόσο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν προχώρησε στην εκτέλεση της κατεδάφισης, επικαλούμενη τις διατάξεις των νεότερων νόμων 4053/2012 και 4146/2013, που παρέχουν τη δυνατότητα αναστολής κατεδάφισης για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών.

Με νέο έγγραφό της η ΕΕΤΤ πληροφόρησε την Αρχή ότι θεωρεί νόμιμη τη λειτουργία της επίμαχης κεραίας, επικαλούμενη νεότερες αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας και για έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο Συνήγορος διέκοψε τη διαμεσολάβηση, επισημαίνοντας:

  • Τις ασάφειες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εκτέλεσης της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, που συνδέονται με τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας
  • Τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας
  • Τη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών που συνδέονται με κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε διαδικασία τακτοποίησης
  • Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση μιας κεραίας, εκ των υστέρων.

Επίσης, έκρινε τις απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ως αντίθετες με τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και τέλος, επισήμανε τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει πάντα να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός έργου ή μιας δραστηριότητας.

Κοινωνία
Σίβυλλα
  • Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk