Βέτο από την τρόικα σε νέες ρυθμίσεις

Βέτο βάζει η τρόικα σε οποιαδήποτε αλλαγή στη ρύθμιση χρεών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Βέτο βάζει η τρόικα σε οποιαδήποτε αλλαγή στη ρύθμιση χρεών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων της τρόικας και εκπροσώπων της ελληνικής πλευράς δεν υπήρξε κανένα σημείο επαφής όσον αφορά το ενδεχόμενο να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα με ταχείς ρυθμούς.

Η ελληνική πλευρά πρότεινε στους Τροϊκανούς να εφαρμοστεί ρύθμιση 48 δόσεων σε όλα τα χρέη, ανεξάρτητα από το πότε αυτά δημιουργήθηκαν, και να υπάρξει γενναία μείωση των προσαυξήσεων.
Ανησυχία για πάγωμα πληρωμών


Ωστόσο η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τους εκπροσώπους της τρόικας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το ισχύον καθεστώς είναι επαρκές και μάλιστα «δουλεύει».
Αν υπάρξει η οποιαδήποτε αλλαγή, οι εκπρόσωποι της τριμερούς εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε πάγωμα πληρωμών και σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τα ίδια τα στοιχεία όμως τους διαψεύδουν και επιβάλλεται η ελληνική πλευρά να επιμείνει και να προωθήσει διάταξη που να επεκτείνει τον αριθμό των δόσεων σε 48 για όλα τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά. Αλλωστε, όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των περισσότερων Ελλήνων, ο μόνος τρόπος που έχεις για να εξασφαλίσεις έστω μέρος των χρημάτων που οφείλονται είναι η μεγαλύτερη διευκόλυνση στην αποπληρωμή των χρεών.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους καθώς περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις χρωστούν στην Εφορία συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 62,5 δισ. ευρώ. Πόσοι από αυτούς έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση; Μόλις 100.000 για μόλις το 2,5% των συνολικών οφειλών, δηλαδή 1,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα ακόμη και από αυτό το ποσό το κράτος έχει εισπράξει μόνο 304,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολίτες θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν έχουν.
Ανεξόφλητα υπόλοιπα


Ειδικότερα ως τα τέλη Ιανουαρίου 2014 ο αριθμός των φορολογουμένων που εξακολουθούσαν να οφείλουν χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ως 31.12.2012 ήταν 1.274.481.
Οι οφειλέτες νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή οφειλών που δημιουργήθηκαν από 1.1.2013 και μετά, ανέρχονταν στο τέλος Ιανουαρίου 2014 σε 2.653.032 (περιλαμβάνονται σε αυτούς και εκείνοι με παλαιότερα χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται).
Στο τέλος Ιανουαρίου 2014 το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών προς το Δημόσιο που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως 31.12.2012 ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ. Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία δημιουργήθηκαν από 1.1.2013 και παρέμειναν ανεξόφλητα ως 31.1.2014 ανέρχονταν σε 10,1 δισ. ευρώ. Στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία αφορά τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα ως 31 Δεκεμβρίου 2012, εντάχθηκαν από 1ης Ιουνίου 2013 ως τις 31 Ιανουαρίου 2014 99.793 οφειλέτες ή ποσοστό 7,83% επί του συνολικού αριθμού των οφειλετών της συγκεκριμένης κατηγορίας.Το συνολικό ποσό των οφειλών που ρυθμίστηκαν και εξοφλήθηκαν ως τις 31.1.2014 ανήλθε σε 304,76 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 153,6 εκατ. ευρώ είναι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως 31.12.2012 και εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», ενώ τα υπόλοιπα 151,1 εκατ. ευρώ ήταν νέα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τις 31.12.2012 και υπήχθησαν στην «πάγια ρύθμιση».
Χρέη που έχουν δημιουργηθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν να ρυθμιστούν ως και σε 48 δόσεις (οι δόσεις περιορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που υποβάλλεται η αίτηση μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φθάσουν τις 100 αν τα χρέη δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ και ο φορολογούμενος διαθέτει πολύ χαμηλά μηνιαία εισοδήματα.
Χρέη από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά μπορούν κατά περίπτωση να ρυθμιστούν σε 12 ή και σε 24 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση αυτή ονομάζεται πάγια και εμφανίζει, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Ποιοι μπορούν να υπαχθούν


Στην πάγια ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή πληρωμής ή με άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Με την πάγια ρύθμιση μπορούν να εξοφληθούν σε 12 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, ο φόρος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων του 2013 που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ και δεν έχει πληρωθεί με τους λογαριασμούς του ρεύματος.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών ως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία (π.χ., τα χρέη που δεν προέρχονται από δηλώσεις υποβαλλόμενες περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια ή συμβάσεις, τα χρέη από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) είναι δυνατόν να ρυθμίζονται και σε περισσότερες από 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που μπορούν να φθάσουν ως τις 24. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες ως 12 και άλλες ως 24 μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα. Δηλαδή, οι πρώτες 12 δόσεις θα περιλαμβάνουν όλες τις οφειλές και οι επόμενες (οι πέραν των 12) μόνο τις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις.
Επιβάρυνση με προσαυξήσεις


Το συνολικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ, ενώ οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από 1.1.2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση ανέρχονται σε 8,5% τον χρόνο.
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).
Οι πληρωμές των δόσεων πρέπει να γίνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ, με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Στο Πόρτο – Beverly – Χέλι… Ο κολεξιονέρ Γκαλάτσι-Γκαλάτσι λέει ότι αυτό εδώ θα είναι το καλοκαίρι των ολόχρυσων, άκρως εντυπωσιακών πλωτών βασιλείων, των ελικοπτέρων... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk