Ανοδος για το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών τον Ιανουάριο

Ανοδικά κινήθηκε το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών τόσο στις νέες εργασίες, όσο και στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανοδικά κινήθηκε το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών τόσο στις νέες εργασίες, όσο και στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Την υπό εξέταση περίοδο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων σημείωσε πτώση, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο.
Ως αποτέλεσμα, το επιτοκιακό περιθώριο αύξηθηκε κατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες.
Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,77%, τον Ιανουάριο του 2014.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρουσίασαν πτώση κατά 4 και 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 0,33% και 0,37% αντίστοιχα, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,80%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,66%, τον Ιανουάριο του 2014.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, τον Ιανουάριο του 2014, και διαμορφώθηκε στο 14,72%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 82 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,98%.
Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση κατά 5 και 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 7,24% και 9,20% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 6,97% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 5,99% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 127 μονάδες βάσης στο 6,00% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,70%.
Υφιστάμενα υπόλοιπα
Από την άλλη πλευρά, πτώση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.
Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,63 εκατοστιαίες μονάδες..
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,88%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,02%, ενώ τα αντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 10 και 4 μονάδες βάσης στο 4,71% και 5,50% αντίστοιχα.
Τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,96%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,59%.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk