Με προφίλ υπόπτων οι έλεγχοι της Εφορίας

Περισσότερους από 316.000 προσωποποιημένους φορολογικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Περισσότερους από 316.000 προσωποποιημένους φορολογικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την περιστολή της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Το αστρονομικό αυτό νούμερο προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2014-2015 του υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα «Το Βήμα της Κυριακής».

Στο σχέδιο καθολικών ελέγχων που έχει συντάξει η ΓΓΔΕ υπό τις οδηγίες του γενικού γραμματέα κ. Χάρη Θεοχάρη περιλαμβάνονται συνεχείς διασταυρώσεις σε καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, ακίνητα, σκάφη αναψυχής, δηλώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια, ακόμη και συνταγές γιατρών μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Πρόστιμα

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων για το 2014 αφορά τουλάχιστον 116.000 φορολογικούς ελέγχους πρόληψης και καταστολής και τη διενέργεια επιπλέον 200.000 τελωνειακών ελέγχων με αντίστοιχη βεβαίωση προστίμων και πολλαπλών τελών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα το Σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και απευθείας ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς μικρού ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών (κάτω των 1.000 ευρώ), π.χ. για τέλη κυκλοφορίας.
Στο υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά ευελπιστούν ότι ως το τέλος του 2014 θα υπάρχει το φορολογικό προφίλ με την κινητή και ακίνητη περιουσία του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης χωριστά, ενώ για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο των φοροελεγκτών θα βρεθούν οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες και ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, επιχειρήσεις εστίασης – διασκέδασης, συνεργεία αυτοκινήτων, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε τιμές υψηλότερες από ό,τι σε αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού).
Πρόσβαση

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2014-2015 που αποτελείται από 125 σελίδες υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλετών. Μάλιστα η πρόβλεψη για το 2014 είναι να εισπραχθούν περίπου 2,2 δισ. ευρώ από μια δεξαμενή 53 δισ. ευρώ που θεωρούνται «παλαιά» χρέη, καθώς επίσης το 30% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται συνολικά σε 9 δισ. ευρώ.
Ενδιαφέρον όμως έχει ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Το βασικό «όπλο» της είναι η αυτόματη πρόσβαση των εισπρακτικών υπηρεσιών στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να διαγράψει οφειλές ύψους 3 δισ. ως ανεπίδεκτες είσπραξης, ενώ θα προχωρήσει σε ανασκόπηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών σχετικά με τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων χρεών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και προς διαγραφή ως τις 30 Ιουνίου 2014.
Παράλληλα θα εφαρμοστεί ένας διευρυμένος συμψηφισμός μεταξύ χρεών πολιτών και επιστροφών του κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Εντός έξι μηνών θα ξεκινήσει μια πιλοτική εφαρμογή στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου.
Οι τεχνικές

Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα όλες τις έμμεσες τεχνικές για τον έλεγχο φυσικών προσώπων με αξιοποίηση πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής και στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης του καθενός. Οταν διαπιστώνεται δυσαρμονία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ή τρόπου και κόστους διαβίωσης, θα ενεργοποιούνται αυτόματα οι έλεγχοι προς κάθε κατεύθυνση.
Επίσης θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο που υποδηλώνει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, όπως είναι η λίστα ελλήνων ιδιοκτητών μεγάλων ακινήτων, κατόχων σκαφών αναψυχής ολλανδικού νηολογίου, εμβάσματα εξωτερικού, στοιχεία υποβαλλόμενα στη Γενική Γραματεία Πληροφορικών Συστημάτων κτλ.
Στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθούν και οι έλεγχοι των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών εταιρειών (transfer pricing) και των καταβαλλόμενων ποσών δικαιωμάτων (royalties).
e-δίχτυ

Στο πλαίσιο περιστολής της φοροδιαφυγής, το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στη μείωση των ταμειακών συναλλαγών για το μεγαλύτερο ποσοστό των μη φορολογικών πληρωμών και ήσσονος σημασίας φόρων ως τις 31 Μαρτίου 2014 μέσω καθιέρωσης ηλεκτρονικών πληρωμών και ανάπτυξης συστημάτων πάγιων εντολών άμεσης χρέωσης λογαριασμού κατόπιν εντολής του φορολογουμένου.
Παράλληλα, ως τα τέλη του 2014 θα υπάρξει πλήρης διασύνδεση όλων των πληροφοριών μεταξύ ΙΚΑ, Κτηματολογίου και ΕΟΠΥΥ.

Αύξηση εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών εισπράξεων το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει να προχωρήσει στα εξής:
  • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης προγραμμάτων πλειστηριασμού.
  • Επέκταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας προγραμμάτων πλειστηριασμού.
  • Εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών ενημέρωσης νέων οφειλετών σε μηνιαία βάση και επέκταση πλήρους αυτοματοποίησης διαδικασίας και e-κατασχετηρίων για οφειλές ως 10.000 ευρώ με βάση το έτος και το είδος οφειλής.
  • Επέκταση των e-κατασχετηρίων σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
  • Απευθείας ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς για μικρού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω από 1.000 ευρώ (π.χ., τέλη κυκλοφορίας).
  • Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που αφορούν δικηγορικούς συλλόγους, λιμεναρχεία, γραμματείς δικαστηρίων, συμβολαιογράφους και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
  • Ηλεκτρονική υποβολή ενιαίας δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων και μετέπειτα επεξεργασία τους.

Online υπουργείο Οικονομικών και τράπεζες
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως τις 28 Φεβρουαρίου θα έχουν αυτόματη (online) πρόσβαση στα τρέχοντα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, ενώ ως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν πρόσβαση και στα κατ’ έτος παλαιά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Από την άλλη, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 εικόνα για το τραπεζικό προφίλ κάθε ελεγχόμενου πολίτη και επιχείρησης μέσω της ολοκλήρωσης της λειτουργίας του συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΜΤΛ).
Για τον προληπτικό έλεγχο κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σημαντική συνεισφορά θα έχει η υπό σύσταση σχετική διεύθυνση, η οποία θα στελεχωθεί από πρώην ελεγκτές του ΣΔΟΕ και των εφοριών.
Διασταυρώσεις

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει επίσης μια σειρά διασταυρώσεις στοιχείων εισοδήματος φυσικών προσώπων και υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων με στοιχεία ακινήτων, τεκμήρια, εισοδήματα από τρίτους κ.ά.
Επίσης θα γίνουν διασταυρώσεις στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), ενώ θα υπάρξει νέο σύστημα συγκέντρωσης στοιχείων συναλλαγών (αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολογίων κτλ.).
Στο υπουργείο Οικονομικών ευελπιστούν ότι μέσα στο έτος θα υλοποιηθεί το σχέδιο για πλήρες Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, ενώ θα γίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα. Ηδη έχουν εντοπιστεί περίπου 730.000.
Με άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή θα εντοπίζονται ανενεργές επιχειρήσεις, ενώ μέσω άλλων βάσεων δεδομένων θα γίνεται εντοπισμός εκείνων που δεν έχουν περάσει τα αυτοκίνητά τους από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.
Με το που θα ολοκληρώνεται η κάθε παρτίδα διασταυρώσεων θα καλούνται στη συνέχεια οι φορολογούμενοι στην Εφορία για εξηγήσεις.
Θα γίνουν πλήρης αξιολόγηση και άμεση απευθείας επικοινωνία με φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οffshore – εμβάσματα

Μέσα στο 2014 ιδιαίτερο βάρος των ελέγχων θα πέσει και σε υποθέσεις εξωχώριων (offshore) εταιρειών και φορολογουμένων που απέστειλαν χρηματικά ποσά (εμβάσματα) στο εξωτερικό.
Επίσης στο στόχαστρο θα βρεθούν και υποθέσεις φορολογουμένων που διατηρούν ακίνητα στο εξωτερικό και υποθέσεις με υψηλή πιθανότητα φοροδιαφυγής.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk