Στα 2,7εκ. τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties το 2013

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2,7εκ., εκατ. ευρώ, παρά την απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους 43 εκατ., παρουσίασε η Eurobank Properties για τη χρήση του 2013 έναντι ζημιών 28,1εκατ. το 2012.
Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου κατά τη χρήση 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν η ακόλουθη:
1. Τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν μείωση κατά 5% (από 39 εκ. σε 37εκ.) κυρίως λόγω των μειώσεων των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.
2. Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 16% (από 8,7εκ. σε 7,3εκ.) λόγω της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.
3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 29% (από 3,1εκ. σε 2,2 εκ.) κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων.
4. Οι ζημίες του ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 43εκ. έναντι ζημιών 65εκ. της προηγούμενης χρήσης. Η πτώση αυτή οφείλεται στις παραπάνω μειώσεις των ενοικίων, καθώς και στα υψηλά επιτόκια προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις.
5. Τα έξοδα των φόρων αυξήθηκαν κατά 23% (από 2,2εκ. σε 2,7εκ.) κυρίως λόγω αντιλογισμού φόρων της προηγούμενης χρήσης.
Επιπλέον, η εξαγορά της Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. στις 31.12.2013 συνέβαλε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά 12 εκατ. ευρώ.
Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής έναντι της αντίστοιχης περιόδου:
· Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,8 φορές έναντι 7,9 φορές.
· Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 16% έναντι 12%.
· Δάνεια προς Επενδύσεις: 22% έναντι 15%.
· Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 34εκ. έναντι 38εκ.
Τα διαθέσιμα του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 191εκ. από 161εκ. και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 125εκ. από 83εκ.. Διαθέσιμα 7 εκ. καθώς και δανειακές υποχρεώσεις 56εκ. προέρχονται από την εξαγορά της Cloud Ελλάς Κτηματική Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Η Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) παρουσίασε αύξηση στα 631 εκ. ή 10,34 ανά μετοχή έναντι 10,30 την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η παρούσα εσωτερική αξία δε λαμβάνει υπόψη την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 193 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014. Την εταιρεία ελέγχουν με ποσοστό 75% η Fairfax και η Eurobank.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk