Επίτροπος Δεοντολογίας για τους βουλευτές

Πλήρες οικονομικό μητρώο, κατάργηση δώρων και άλλων ευεργετημάτων, λογοδοσία,

Πλήρες οικονομικό μητρώο, κατάργηση δώρων και άλλων ευεργετημάτων, λογοδοσία, δημόσια απολογία αλλά και καταβολή αποζημίωσης ή και προσωρινή αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης. Παράλληλα, θεσπίζεται η θέση του επιτρόπου Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο οποίος θα απολαμβάνει ισχυρή ανεξαρτησία, θα έχει θητεία πέντε-επτά ετών (η οποία θα υπερβαίνει την κυβερνητική) και θα τοποθετείται από τη Βουλή έπειτα από αυστηρή διαδικασία επιλογής σε συναινετική βάση. Αυτές είναι ορισμένες από τις προτάσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο που έχουν στα χέρια τους τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία έχει αναλάβει να συντάξει για πρώτη φορά έναν κώδικα κανόνων που θα διέπουν το αξίωμα του βουλευτή όχι ως προς τους τύπους και το φαίνεσθαι, αλλά ως προς την ουσία του ρόλου και των υποχρεώσεών του. Και μάλιστα σε μια εποχή που η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και η θεσμική υποβάθμιση της Βουλής, ως ακρογωνιαίου λίθου της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης των πολιτών δια μέσου των εκλεγμένων εκπροσώπων τους, είναι κάτι παραπάνω από έκδηλες.
Η υποαντιπροσώπευση της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, ούτε βεβαίως και η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ωστόσο έχουν δοκιμαστεί οριακά τα τελευταία χρόνια της ραγδαίας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Βεβαίως, το πλήγμα που έχει υποστεί το κύρος του βουλευτή είναι πρωτίστως έκφραση της κρίσης της πολιτικής, όμως η παραβίαση των συνταγματικών αρχών και των υποχρεώσεων του Κανονισμού που διέπει τη λειτουργία της Βουλής έχει καταστεί συχνό φαινόμενο επιτείνοντας το θεσμικό αδιέξοδο. Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας που συζητείται αυτή την περίοδο είναι να αποτελέσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τα μέλη του Κοινοβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους. Αφενός παρέχοντας τις απαραίτητες συμβουλές και συστάσεις και αφετέρου προάγοντας την αναγκαία λογοδοσία προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι η σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας των ελλήνων βουλευτών αποτελεί… μνημονιακή υποχρέωση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς που προέκυψε από τον οδικό χάρτη που συνυπέγραψαν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την Task Force το 2012! Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μετά τον Κοινοβουλευτικό Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται και η υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας Υπουργικού Συμβουλίου υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού και του εθνικού συντονιστή κατά της Διαφθοράς, κάτι που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από πέρυσι! Σημειώνεται ότι σχετικά κείμενα για τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών έχουν σταλεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη τόσο από τον εθνικό συντονιστή κατά της Διαφθοράς κ. Ι. Τέντε με στοιχεία από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όσο και από τον γενικό γραμματέα Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γ. Σούρλα, ο οποίος έχει καταθέσει και σχετική πρόταση, ενώ όλα τα κείμενα συγκέντρωσε και επεξεργάζεται εκ μέρους της Επιτροπής Δεοντολογίας η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κυρία Μαρία Ρεπούση, βασιζόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους κώδικες του βρετανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, του αυστραλιανού Κοινοβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας.
Οι ρυθμίσεις του Κώδικα αφορούν όλες τις πλευρές της δημόσιας ζωής των βουλευτών, όχι όμως την αμιγώς προσωπική τους ζωή. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι βουλευτές θα οφείλουν να ακολουθούν κάποιες γενικές αρχές, όπως ανιδιοτέλεια και προτεραιότητα του δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτησία από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιμέλεια και οικονομία όσον αφορά την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που προορίζονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, ακεραιότητα και εντιμότητα, καθώς και υποχρέωση να γνωστοποιούν κάθε προσωπικό συμφέρον που μπορεί να επηρεάσει το έργο τους, αντικειμενικότητα, λογοδοσία και διαφάνεια, αφού θα είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους προς τους πολίτες, καθώς και παραδειγματική συμπεριφορά μέσω της διασφάλισης ότι η ατομική τους συμπεριφορά συνάδει με το κοινοβουλευτικό ήθος.
Στο σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται επίσης ότι οι βουλευτές οφείλουν να απέχουν από την αποδοχή δώρων ή παρόμοιων ευεργετημάτων που θα ξεπερνούν κάποια συγκεκριμένη αξία, ενώ δώρα που λαμβάνουν εκπροσωπώντας την Ελληνική Βουλή θα πρέπει να παραδίδονται στον Πρόεδρό της. Οσον αφορά τους πρώην βουλευτές που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε λόμπινγκ ή γενικά στην εκπροσώπηση συμφερόντων που συνδέονται με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να επωφελούνται ταυτόχρονα από κάθε είδους αμοιβή ή προνόμιο που συνδέεται με την προηγούμενη θητεία τους.
Ακόμη προτείνεται η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας για την εμπιστευτική παροχή συμβουλών και διευκρινίσεων σε ζητήματα δεοντολογίας, ενώ ορίζεται επίτροπος Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας που θα πλαισιώνεται από το αναγκαίο προσωπικό και θα έχει την ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης του Μητρώου Οικονομικών Συμφερόντων των βουλευτών και την ευθύνη αποδοχής και διερεύνησης καταγγελιών για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Ο επίτροπος θα καταθέτει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται μαζί του. Οσον αφορά τυχόν καταγγελίες προς τον επίτροπο, αυτές θα μπορεί να τις υποβάλλει οποιοσδήποτε βουλευτής και πολίτης υποχρεωτικά επωνύμως, ενώ ο επίτροπος θα εξετάζει την καταγγελία και μπορεί είτε να την απορρίψει είτε να προβεί στη διερεύνησή της. Εχει δε το δικαίωμα να καλέσει σε ακρόαση τον εμπλεκόμενο βουλευτή, ενώ στη βάση της έρευνάς του μπορεί να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι η δημόσια απολογία προς τον Πρόεδρο της Βουλής ή με δημοσίευση στον Τύπο, η καταβολή αποζημίωσης, η προσωρινή αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας και η αφαίρεση επιδομάτων και προνομίων από τους πρώην βουλευτές.


Αμοιβές
Οικονομικό Μητρώο

Ενα σημείο με ιδιαίτερη σημασία είναι εκείνο που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, όταν δηλαδή ένας βουλευτής έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει τα καθήκοντά του. Ετσι, συστήνεται σε αυτή την περίπτωση να γίνονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις και ενέργειες. Μάλιστα, εφόσον συντρέχει τέτοιος λόγος, κάθε μέλος του Κοινοβουλίου που τοποθετείται είτε ψηφίζει στη Βουλή ή σε επιτροπές της να δηλώνει κάθε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων στο υπό συζήτηση ή υπό ψήφιση ζήτημα.
Ακόμη, προτείνεται οι βουλευτές να υποβάλλουν Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων προς τον Πρόεδρο της Βουλής εντός 30 ημερών από την εκλογή τους, η οποία θα περιλαμβάνει: την επαγγελματική τους απασχόληση τα προηγούμενα τρία χρόνια, τη συμμετοχή τους σε ΔΣ εταιρειών ή ΜΚΟ ή άλλων νομικών προσώπων, κάθε τακτική αμειβόμενη δραστηριότητα, κάθε συγκυριακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα που θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό ετησίως, κάθε συμμετοχή σε εταιρεία που μπορεί εξ αυτής να αναφύονται ζητήματα επιρροής στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, καθώς και κάθε υλική ή άλλη υποστήριξη που σχετίζεται με τις πολιτικές δραστηριότητές τους. Αυτά τα στοιχεία θα καταγράφονται σε ειδική φόρμα και θα διατηρούνται στο Μητρώο Οικονομικών Συμφερόντων των βουλευτών, ενώ θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Βουλής.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk