Η κρίση δεν χτύπησε την ιδιωτική παιδεία-σταθερή η ζήτηση

Εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται ετησίως για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη χώρα μας (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ιδιωτικά σχολεία κ.ά.),

Εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται ετησίως για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη χώρα μας (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ιδιωτικά σχολεία κ.ά.), κάτι που αποτυπώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης των ελληνικών οικογενειών στο τυπικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα δεν έχουν μειωθεί τα ποσά που πληρώνουν οι οικογένειες για τη μόρφωση των παιδιών τους εν μέσω ύφεσης – αντίθετα, έχουν αυξηθεί. Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα μιας ακόμη έρευνας για την… αριθμητική της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης που δόθηκε στη δημοσιότητα – από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) αυτή τη φορά. Οπως προκύπτει, η ζήτηση για την αγορά υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένει σταθερή.
Η έρευνα του Ινστιτούτου ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ καταγράφει στοιχεία στις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση ως και τον Δεκέμβριο του 2013 με βάση την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Στα βασικά συμπεράσματα οι εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αναφέρουν:
  • Το συνολικό ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 2000 διατηρείται σταθερό στα επίπεδα 6,3% ως 6,5%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία τιμή της περιόδου να σημειώνεται το 2008-2009 και 2009-2010 (6,7%).
  • Παρατηρείται μείωση του αριθμού και του μεριδίου των μαθητών ιδίως στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και λιγότερο στο γενικό λύκειο την περίοδο μετά το 2008. Αυτή όμως σχεδόν αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
  • Η ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρά τις αυξομειώσεις της ως προς τη βαθμίδα φοίτησης, μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για το μεγαλύτερο μέρος της τριακονταετίας 1980-2012, σε αντίθεση με τη μείωση υπηρεσιών άλλων κλάδων της οικονομίας ιδιαίτερα την περίοδο μετά το 2010-2011.
  • Ως προς τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση είναι εμφανής η μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση και είναι ανοδική η πορεία των διδάκτρων, με ελαφρά μείωση από τον Σεπτέμβριο του 2012.
Αγορά δισεκατομμυρίων ευρώ


Οπως αναφέρεται στην έρευνα του Ινστιτούτου, το 2004 τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν καταβάλει συνολικά 4,4 δισ. ευρώ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Από αυτά το 1,5 δισ. ευρώ (34%) αφορούσε εξωσχολική υποστήριξη (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα) των μαθητών είτε για τα μαθήματα του σχολείου (841 εκατ. ευρώ) είτε για την εκμάθηση ξένης γλώσσας (671 εκατ. ευρώ). Επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ (32%) αφορούσαν τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών για τη διαβίωση φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη είτε στην Ελλάδα (κυρίως) είτε στο εξωτερικό. Το υπόλοιπο 1,5 δισ. ευρώ επιμερίζεται σε δίδακτρα φοίτησης (758 εκατ. ευρώ), σε αγορές βιβλίων, γραφικής ύλης κτλ. (356 εκατ. ευρώ), σε εκδρομές (52 εκατ. ευρώ) και σε άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Από τότε ως και τον Ιούλιο του 2010 (ήδη ενάμιση χρόνο εντός οικονομικής κρίσης) οι δαπάνες για υπηρεσίες εκπαίδευσης καταγράφουν σταθερή ετήσια αύξηση κατά περίπου 4,6% και διαμορφώθηκαν συνολικά σε 5,6 δισ. ευρώ (συνολική αύξηση περιόδου 2010 κατά 27,3%).
Με βάση τη συνολική ετήσια μεταβολή του υποδείκτη τιμών καταναλωτή για την εκπαίδευση τη συγκεκριμένη δεκαετία (2004-2013) προκύπτουν για το 2013 δαπάνες για την εκπαίδευση αντίστοιχες με του 2008 (συνολική μείωση από τον Αύγουστο του 2010 κατά 5,4%).
Οι δαπάνες των ελληνικών οικογενειών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα επιμερίζονται σε 380 εκατ. ευρώ για την προσχολική εκπαίδευση (δίδακτρα – τροφεία βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων), σε 603 εκατ. ευρώ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (41% για δίδακτρα σε ιδιωτικά, 8,4% για φροντιστήρια – ιδιαίτερα, 48,3% για ξένες γλώσσες και 1,5% για εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις), σε 1,7 δισ. ευρώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (15,1% για δίδακτρα σε ιδιωτικά, 56,9% για φροντιστήρια – ιδιαίτερα, 26,4% για ξένες γλώσσες και 1,6% για εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις), σε 138 εκατ. ευρώ για τη μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ – ΚΜΕ – κολέγια) εκπαίδευση (99,1% για δίδακτρα και 0,9% για εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις) και σε 1,5 δισ. ευρώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (7,3% για δίδακτρα σε μεταπτυχιακά, 0,4% για φροντιστήρια, 76,7% για δαπάνες σπουδών σε άλλη πόλη στην Ελλάδα, 15,3% για δαπάνες σπουδών σε άλλη χώρα και 0,3% για εκδρομές).
Ελαφρά μείωση στα δίδακτρα


Τα δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο από τη χαμηλότερη θέση όπου βρίσκονταν (ως προς τα δίδακτρα υψηλότερων βαθμίδων) το 2004 συγκλίνουν τον Σεπτέμβριο του 2009 σε ταυτόσημη τιμή διδάκτρων με όλες τις άλλες βαθμίδες (και με τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές που καταγράφηκαν για πρώτη φορά από την ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς) και εξακολούθησαν την ανοδική τους πορεία ως και τον Αύγουστο του 2012. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 καταγράφουν ελαφρά μείωση, την οποία επαναλαμβάνουν τον Σεπτέμβριο του 2013 επανερχόμενα σε τιμές Σεπτεμβρίου 2009 (συνολική μείωση κατά 3,7%).
Τα δίδακτρα σε ιδιωτικό γυμνάσιο και λύκειο (Ενιαίο – ΕΠΑΛ) από υψηλότερη ελαφρά θέση από τα δίδακτρα του δημοτικού το 2004 ακολουθούν απόλυτα εναρμονισμένη πορεία ως και τον Δεκέμβριο του 2013, όπου επίσης η τομή τους συμπίπτει με εκείνη του δημοτικού.
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα τα δίδακτρα καταγράφουν αύξηση ως και τον Νοέμβριο του 2011 και ακολούθως καταγράφουν αντίστοιχη μείωση (5,4%), ενώ στα ΙΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2010 καταγράφουν σημαντική ετήσια μείωση (συνολικά κατά 14,9%) ως και τον Δεκέμβριο του 2013.
Πάνω από 85.000 μαθητές


Οπως επίσης αναφέρεται στην έρευνα, το 2012 φοιτούσαν στην ιδιωτική εκπαίδευση 86.545 μαθητές (στα συνήθη επίπεδα της περιόδου 1995-2008), αριθμός μειωμένος κατά 6.000 μαθητές ως προς το 2009, τιμή που αντιστοιχεί στο 6,3% του μαθητικού πληθυσμού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των γενικών λυκείων. Επιπλέον την τριετία 2007-2009 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 6.000 μαθητές, ενώ κατά το σχολικό έτος 2010-2011 καταγράφηκε μείωση περίπου 4.000 μαθητών.
Δεδομένων των αυξομειώσεων του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 2000 διατηρείται σταθερό στα επίπεδα 6,3% ως 6,5%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία τιμή της περιόδου να σημειώνεται το 2008-2009 και 2009-2010 (6,7%).
Ως προς τις επί μέρους βαθμίδες παρατηρείται μείωση του αριθμού και του μεριδίου των μαθητών ιδίως στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και λιγότερο στο γενικό λύκειο την περίοδο μετά το 2008. Αυτή όμως σχεδόν αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Δημοσιεύτηκε στο Helios Plus στις 13 Φεβρουαρίου 2014

HeliosPlus

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk