Το «μικρό» private banking των τραπεζών

Η μείωση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις κατά 40% από τα ιστορικά υψηλά του 2012

Η μείωση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις κατά 40% από τα ιστορικά υψηλά του 2012 γεννά την ανάγκη αναζήτησης πιο σύνθετων επενδυτικών λύσεων για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης έναντι αυτών που προσφέρουν τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό αναμένεται να καταστήσει πιο δημοφιλείς τους επόμενους μήνες τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην εγχώρια αγορά. Σταδιακά, από το β’ εξάμηνο της εφετινής χρονιάς, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τις τράπεζες μια προσπάθεια διεύρυνσης των επιλογών των καταθετών που δεν αρκούνται στη μικρή ανταμοιβή ενός λογαριασμού προθεσμίας αλλά είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ελεγχόμενο ρίσκο για ένα μεγαλύτερο ποσοστό υπεραξιών.

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση


Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα χρήσιμες για τους επενδυτές / αποταμιευτές μπορούν να αποδειχθούν οι υπηρεσίες personal banking που προσφέρονται πλέον από την πλειονότητα των τραπεζών στην Ελλάδα για όσους διατηρούν καταθέσεις ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πιο light εκδοχή του private banking, η οποία απευθύνεται σε όσους επιζητούν μια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για τη διαχείριση της κινητής περιουσίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός αποκλειστικού συνεργάτη, ο οποίος αποτελεί τον προσωπικό σύμβουλο του πελάτη, τον οποίο και εξυπηρετεί προνομιακά.
Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου


Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί συνθήκη ικανή για το κτίσιμο ενός ισχυρού δεσμού με την τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Ο personal banker έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την παρακολούθηση των επενδύσεων του πελάτη, μελετά τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και του προτείνει εξατομικευμένες λύσεις όσον αφορά τις επενδύσεις του. Σε πρώτη φάση αναλύεται το επενδυτικό προφίλ του, διαδικασία που επιτρέπει τον σωστό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός προσωποποιημένου πλάνου που να ταιριάζει στις ανάγκες του. Οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους ειδικά εργαλεία για την αξιολόγηση του πελάτη, τα αποτελέσματα της οποίας χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του κατάλληλου χαρτοφυλακίου.
Εξάλλου οι τράπεζες προσφέρουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών ειδικά προϊόντα, τόσο καταθετικά όσο και χορηγητικά, τα οποία διατίθενται με καλύτερους όρους σε σχέση με τους «κοινούς θνητούς». Για παράδειγμα, υπάρχουν προνομιακοί λογαριασμοί Ταμιευτηρίου με υψηλότερα επιτόκια ή και πιστωτικές κάρτες με δωρεάν συνδρομή και χαμηλότερο ετήσιο κόστος χρήσης των γραμμών πίστωσης. Επιπλέον καθίσταται πιο εύκολη η τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, μια και η διαχείριση της περιουσίας του δανειοδοτουμένου από την ίδια την τράπεζα μειώνει το ρίσκο για την τελευταία, η οποία μπορεί να προσφέρει χαμηλότερα επιτόκια.
Εναλλακτικά κανάλια


Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του πελάτη, αλλά και η δυνατότητα πραγματοποίησης των τακτικών συναλλαγών του, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει σε ουρές. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να παρέχονται ειδικά εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης, τα οποία δίνουν προτεραιότητα στους πελάτες του personal banking, ώστε να ολοκληρώνουν με ταχύτητα τις συναλλαγές τους.
Ως προς τις επενδύσεις, μέσω του personal banking ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία που του δίνουν τη δυνατότητα να επιτύχει την ιδανική σχέση ρίσκου – απόδοσης. Ειδικότερα διατίθενται προγράμματα ανάλογα με το προφίλ του, τα οποία παρέχουν την ευχέρεια επένδυσης σε όλον τον κόσμο, διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Στην ελληνική αγορά υπηρεσίες personal banking προσφέρουν οι Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Citibank και HSBC.

Σύνθετα προγράμματα με εγγυήσεις και ρίσκο
Οι εναλλακτικές λύσεις και τα πλεονεκτήματα επένδυσης μέσω των υπηρεσιών του personal banking

Εκτός από τα κλασικά αμοιβαία κεφάλαια, η ποικιλία των οποίων είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που επιτρέπει την τοποθέτηση των χρημάτων στην επιθυμητή αγορά, οι υπηρεσίες personal banking προσφέρουν και άλλα προγράμματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καλάθια επενδύσεων. Πρόκειται για επενδυτικά προγράμματα προκαθορισμένης διάρκειας και μέσου κινδύνου. Οι αποδόσεις τους για ένα ποσοστό της συνολικής επένδυσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, ως και τετραπλάσιες σε σχέση με τα μέσα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά ταυτοχρόνως ενέχουν το ρίσκο απώλειας μέρους του αρχικού κεφαλαίου.
Αυτό συμβαίνει διότι τα χρήματα κατανέμονται μεταξύ μιας προθεσμιακής κατάθεσης μικρής διάρκειας με υψηλό επιτόκιο και αμοιβαίων κεφαλαίων. Ετσι ο επενδυτής έχει μηδενικό ρίσκο και εξασφαλισμένη απόδοση για ένα μέρος του κεφαλαίου του, αλλά το υπόλοιπο εκτίθεται στους κινδύνους των αγορών μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που υποχρεωτικά αγοράζει. Το πλεονέκτημα των σύνθετων προϊόντων είναι ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα επιλογής του είδους του αμοιβαίου κεφαλαίου (ομολογιακό, μεικτό, μετοχικό). Ορισμένες τράπεζες προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια στην προθεσμιακή κατάθεση, ανάλογα με το ρίσκο που αναλαμβάνεται μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων ή με το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου που επενδύεται σε αυτά. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερο το ποσοστό που τοποθετείται στα αμοιβαία και όσο μεγαλύτερο το ρίσκο που αναλαμβάνεται τόσο πιο υψηλό το επιτόκιο του λογαριασμού προθεσμίας.
Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες personal banking αποκτούν πρόσβαση και σε επενδυτικά προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου, τα οποία λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις αναμένεται να επανέλθουν στο προσκήνιο. Πρόκειται για προϊόντα που απευθύνονται σε συντηρητικούς επενδυτές και ως εκ τούτου η ζήτηση για αυτά αυξάνεται όταν περιορίζονται οι σίγουρες αποδόσεις. Με την επιλογή αυτή ο πελάτης βάζει ένα στοίχημα. Αν το κερδίσει, θα λάβει την προκαθορισμένη απόδοση που συμφώνησε με την τράπεζα. Αν όχι, στη χειρότερη περίπτωση θα του επιστραφεί το κεφάλαιό του.
Εξάλλου μέσα από ορισμένα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί σημαντική γεωγραφική διασπορά του επενδυόμενου κεφαλαίου, καθώς η τελική απόδοση μπορεί να εξαρτάται από την πορεία όχι ενός αλλά πολλών δεικτών ή μετοχών από διαφορετικές χώρες.
Τέλος, μια λύση για τους πιο μακροπρόθεσμους θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα σύνθετα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά μιας προθεσμιακής κατάθεσης, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και ενός ασφαλιστικού προϊόντος ζωής. Οι συνδυασμοί που είναι διαθέσιμοι μπορεί να ποικίλλουν. Για παράδειγμα, ένα μέρος του αρχικού κεφαλαίου θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μια προθεσμιακή κατάθεση μεγάλης διάρκειας (π.χ. πέντε έτη) και το υπόλοιπο σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή επενδυτικό καλάθι. Παράλληλα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ζωής για τον επενδυτή και την οικογένειά του σε προνομιακή τιμή.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk