Ομολογιακά δάνεια 727 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Βιοχάλκο

Στην υπογραφή κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους 727,5 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών τους υποχρεώσεων προχώρησαν οι θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο. Τα δάνεια έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και διάρκεια 5 ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο χρόνια. Η αναχρηματοδόση έγινε από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Eurobank.
Αναλυτικά, η Σιδενόρ και η Sovel υπέγραψαν δάνεια 251,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 81% των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Τα Σωληνουργεία Κορίνθου εξασφάλισαν ομολογιακά έως το ποσό των 47,3 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 99,9% των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Χαλκορ και Fitco υπέγραψαν δάνεια 193,6 εκατ. ευρώ και αναχρηματοδότησαν περίπου το 74% των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Η ΕΛΒΑΛ και οι θυγατρικές Συμετάλ και Elval Colour εξέδωσαν ομολογιακά ύψους 120,7 εκατ.ευρώ που αντιπροσωπεύουν περίπου το 79% του συνολικού δανεισμού τους.
Η ΕΤΕΜ υπέγραψε ομολογιακό 38,25 εκατ. ευρώ και αναχρηματοδότησε το 72% των δανειακών της υποχρεώσεων .
Τέλος, τα Ελληνικά Καλώδια αναχρηματοδότησαν το 80% του δανεισμού τους με τη σύναψη ομολογιακού ύψους 76,5 εκατ. ευρώ.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk