Υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης το 4,3% του εργατικού δυναμικού

Στα 213,9 χιλιάδες άτομα (4,3% του εργατικού δυναμικού) αυξήθηκαν οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, που αν και επιθυμούν να εργάζονται οκτάωρο δεν βρίσκουν εργοδότη, και καλούνται να ζήσουν με μισθό κάτω από 300 ευρώ. Τα συνδικάτα και η λογική επιμένουν ότι αυτοί θα έπρεπε να προσμετρώνται στους άνεργους, ωστόσο κάτι τέτοιο θα θάμπωνε περισσότερο την εικόνα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Ενδεικτικό πάντως της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι ότι η Eurostat παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει τις νέες κατηγορίες «ημιάνεργων» φτωχών εργαζομένων.

Στα 213,9 χιλιάδες άτομα ή στο 4,3% του εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, που αν και επιθυμούν να εργάζονται περισσότερες ώρες δεν βρίσκουν εργοδότη να τους το ζητά, και καλούνται να ζήσουν με μισθούς κάτω των 300 ευρώ, που θυμίζουν περισσότερο επίδομα.

Τα συνδικάτα και η λογική επιμένουν ότι αυτοί θα έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνονται στους άνεργους, ωστόσο δεδομένου ότι κάτι τέτοιο που θα θάμπωνε ακόμη περισσότερο την εικόνα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση δεν γίνεται δεκτό.

Ενδεικτικό πάντως της απόλυτης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι ότι η Eurostat και κατ’ επέκταση η ΕΛΣΤΑΤ παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει ακριβώς τη κατηγορία των «ημιάνεργων» και άλλες υποομάδες φτωχών εργαζομένων που η κρίση διόγκωσε.

Αυτοί οι «σαν άνεργοι» εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με «επιδόματα εργασίας» της τάξης των 300 ευρώ, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολούμενων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης».

Έτσι με δεδομένο ότι τα ποσά του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ (για τους πάνω των 25 ετών) και των 510,95 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών) εάν διαιρεθούν στο μισό μας δίνουν το ποσό των 293 ευρώ και των 255,45 ευρώ αντιστοίχως. Οι υπολογισμοί αυτοί βεβαίως ισχύουν αν ο μερικώς απασχολούμενος, αμείβεται ως ανειδίκευτος εργάτης και δουλεύει 4 ώρες. Αν δουλεύει λιγότερο, ευνόητο είναι ότι τα ποσά αυτά προσαρμόζεται προς τα κάτω.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk