ΕΛΣΤΑΤ: Η σύνταξη πρώτη επιλογή για τους περισσότερους Ελληνες

Με την κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης οι Ελληνες εργαζόμενοι (σε ποσοστό 60,8%) επιλέγουν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας, σύμφωνα με ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, εξέλιξη που μάλλον συνδέεται άμεσα με τις ανατροπές που έχουν ήδη γίνει στο Ασφαλιστικό και το φόβο ότι έρχονται και άλλες. Ο δεύτερος συνηθέστερος λόγος εξόδου είναι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας (28,3%). Ακόμη, τα άτομα ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν να λαμβάνουν σύνταξη σε νεότερη ηλικία, καθώς και οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες.

Με την κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης οι Ελληνες εργαζόμενοι (σε ποσοστό 60,8%) επιλέγουν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας, σύμφωνα με ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, εξέλιξη που μάλλον συνδέεται άμεσα με τις ανατροπές που έχουν ήδη γίνει στο Ασφαλιστικό και το φόβο ότι έρχονται και άλλες.

Ο δεύτερος συνηθέστερος λόγος εξόδου από την αγορά εργασίας είναι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας (28,3%), ενώ τα προβλήματα υγείας αναφέρονται ως λόγος εξόδου από το 5,7% των ερευνηθέντων.

Ακόμη, τα άτομα ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν να λαμβάνουν σύνταξη σε νεότερη ηλικία, καθώς και οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης για όλα τα άτομα είναι 57,8 ετών.

Η πλειονότητα των ερευνηθέντων προσπαθεί να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσω ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (94,8%). Ποσοστό 6,6% έχει και (ή μόνο) ιδιωτική ασφάλιση.

Τα παραπάνω αναφέρονται στα ευρήματα της ειδικής έρευνας για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη. Το δείγμα της έρευνας ήταν υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Συγκεκριμένα, στην ad hoc έρευνα απάντησαν τα άτομα που ερευνήθηκαν κατά το Β΄ τρίμηνο του 2012 στα πλαίσια της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και συγκέντρωναν τις εξής προϋποθέσεις:

Είχαν ηλικία 50 έως 69 ετών, και α) ήταν εργαζόμενοι κατά την εβδομάδα της έρευνας (ή είχαν μια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά) ή β) είχαν εργαστεί στο παρελθόν και η ηλικία τους, την τελευταία φορά που εργάστηκαν, ήταν μεγαλύτερη των 49 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερευνηθέντων δεν ελάμβαναν ακόμα σύνταξη γήρατος (59,9%) ενώ το 56,6% ανήκε ακόμα στο εργατικό δυναμικό, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk