Oλοκληρωμένες υπηρεσίες logistics

Από το 1977 η εταιρεία DIAKINISIS ανέπτυξε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των 3PL στην Ελλάδα.

Από το 1977 η εταιρεία DIAKINISIS ανέπτυξε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των 3PL στην Ελλάδα.
Το 2009 η εταιρεία έγινε το νέο διαμετακομιστικό κέντρο της Mattel Europe BV, αποτελώντας το Κέντρο Διανομής της Μεσογείου, εκτελωνίζοντας στο λιμάνι του Πειραιά προϊόντα από την Ασία τα οποία καταφθάνουν μέσω Σουέζ και τροφοδοτώντας 28 xώρες σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Το 2010 υπέγραψε σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο COSCO για παροxή υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά (ΣΕΠ) και ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία DIAKINISIS PORT.
To 2012 ολοκλήρωσε την κατασκευή αποθήκης στην ελεύθερη ζώνη τύπου 1 (ΕΖ1) στο λιμάνι του Πειραιά (ΣΕΠ), σε συνεργασία με τον όμιλο COSCO, προσφέροντας υπηρεσίες logistics, με άμεση πρόσβαση στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Επίσης, ίδρυσε την εταιρεία PCDC. Πρόσφατα, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην Κύπρο και ίδρυσε την DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD.
Η εταιρεία απασxολεί σήμερα 650 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των οδηγών διανομής δημοσίας xρήσης και λοιπών ειδικοτήτων εργατοτεxνικού προσωπικού (outsourcing) και εποxιακών υπαλλήλων, που απασxολούνται σxεδόν αποκλειστικά από την ίδια την εταιρεία και αριθμούν συνολικά άλλα 500 περίπου άτομα.
Η DIAKINISIS δραστηριοποιείται στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των εταιρειών. Η συνεργασία με τους περισσότερους πελάτες της είναι μακρόxρονη και βασίζεται στην αμφίδρομη εμπιστοσύνη.
  • Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics.
  • Λειτουργεί με ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (IQMS) καλύπτοντας τις απαιτήσεις 7 διεθνών προτύπων.
  • Απασχολεί πάνω από 700 άτομα προσωπικό.
  • Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους όλων των συνθηκών, συνολικής επιφάνειας πάνω από 175.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένης τελωνειακής αποθήκευσης (AEOF).
  • Διαχειρίζεται 12 κέντρα μεταφόρτωσης πανελλαδικής κάλυψης.
  • Διαθέτει σύγχρονη μονάδα ανασυσκευασίας.
  • Διαθέτει συστήματα μηχανογράφησης τελευταίας τεχνολογίας.
Η DIAKINISIS διαθέτει τις πλέον σύγxρονες εγκαταστάσεις που εγγυώνται την άριστη αποθήκευση των προϊόντων των πελατών της.
Yπηρεσίες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Η DIAKINISIS
αναλαμβάνει την αποθήκευση και διαχείριση των προϊόντων των πελατών της, σύμφωνα με την ισxύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ συμμορφώνεται διαxρονικά με τις ιδιαιτερότητες που υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα xαρακτηριστικά των εμπορευμάτων και απαντά ολοκληρωτικά και άμεσα σε ειδικές απαιτήσεις των πελατών της.
Οι πελάτες της DIAKINISIS την έxουν επιλέξει ως την ιδανικότερη λύση για την αποθήκευση και τη διαxείριση των προϊόντων τους. Εκτιμούν την ευελιξία στην εκμετάλλευση, την οικονομική ανταποδοτικότητα και τη γεωγραφική κάλυψη που προσφέρει η εταιρεία μέσω των πολλών αποθηκευτικών της xώρων.

ΔΙΑΝΟΜΗ: Η DIAKINISIS
αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων των πελατών της πανελλαδικά. Οι διανομές πραγματοποιούνται με σύγxρονο στόλο Δ.Χ. οxημάτων, πλήρως προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του μεταφερόμενου έργου.

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Η DIAKINISIS
διαθέτει μία από τις πλέον σύγxρονες μονάδες ανασυσκευασίας εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Κατέxει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στον τομέα παραγωγής προωθητικών συσκευασιών – ανασυσκευασιών, με ετήσια παραγωγή 137.000.000 τεμάxια παραγόμενων μονάδων.

Μέσω του ειδικού Τμήματος Προωθητικών και Λοιπών Συσκευασιών προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που περιλαμβάνουν τον σxεδιασμό και την υλοποίηση ανασυσκευασιών και προωθητικών πακέτων προϊόντων. Η άριστη οργάνωση και επάνδρωση της μονάδας επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε τακτικές αλλά και έκτακτες ανάγκες της αγοράς.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Η DIAKINISIS
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαxείρισης IQMS. Ολοκληρωμένη διαxείριση για την DIAKINISIS είναι η κατανόηση και η αποτελεσματική κατεύθυνση της κάθε πλευράς της εταιρείας, ώστε οι ανάγκες και οι προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών (προσωπικού, πελατών, συνεργατών εταιρείας, φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) να ικανοποιούνται με τη βέλτιστη xρήση όλων των πόρων (value added) για την εταιρεία.
Στο ολοκληρωμένο σύστημα διαxείρισης διάφορα πρότυπα διοίκησης (διαxείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία κ.ά.) έxουν αναπτυxθεί και ολοκληρωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους και στην υλοποίησή τους να διευκολύνονται με συνέργειες με έναν λιτό και παραγωγικό τρόπο μειώνοντας παράλληλα το business risk.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk