Κάτι αλλάζει στην Ελευσίνα

Σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης έχει εισέλθει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ), αυξάνοντας σταθερά τα έσοδά του,

Σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης έχει εισέλθει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ), αυξάνοντας σταθερά τα έσοδά του, διακινώντας σε ετήσια βάση περισσότερους από 2 εκατ. τόνους εμπορευμάτων και εξυπηρετώντας περισσότερα από 5.000 πλοία.
Το λιμάνι της Ελευσίνας βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Αττικής Χερσονήσου και στο κέντρο του ομώνυμου κόλπου της Ελευσίνας. Η Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας αρχίζει από την προβλήτα της ΕΚΟ ΑΕ, θέση Παλάσκα, στον Σκαραμαγκά, από την ανατολική πλευρά και συνεχίζεται ως το δυτικό άκρο των Ναυπηγείων Ελευσίνας ΑΕ, με όριο το 61ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου και πρόσφατα την περιοχή της Ν. Περάμου, πορθμειακής γραμμής Φανερωμένης και Πάχης Μεγάρων. Ο κεντρικός λιμένας Ελευσίνας έχει συνολικό μήκος κρηπιδώματος 1.037 μέτρα, βραχίονα λιμένος μήκους 300 μέτρων, πλάτους 80 μέτρων, ωφέλιμη επιφάνεια 50.000 τ.μ. και κυμαινόμενο βάθος από 8 ως 10 μέτρα. Ο ΟΛΕ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του κυβερνητικού αναπτυξιακού προγράμματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, εκσυγχρόνισε την τιμολογιακή πολιτική του, τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων, το μηχανογραφικό σύστημα. Στον γενικότερο σχεδιασμό ανάπτυξης του λιμένα περιλαμβάνονται:
 • Η απομάκρυνση του υφιστάμενου κύριου εμπορικού λιμένα και η εγκατάστασή του στο δυτικό τμήμα της λιμενικής ζώνης (ήδη ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική μελέτη και προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών με την παράλληλη αξιοποίηση των παρακείμενων χώρων), ενώ το έργο χωροθέτησης του λιμένα έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 • Η αποπεράτωση του έργου της Λιμενικής Βάσης με χρηματοδότηση του ΠΕΠ.
 • Η ανάπλαση χώρων με τη δημιουργικά νέας προβλήτας στην ανατολική πλευρά του λιμανιού, στην περιοχή Βλύχα και εκτός πόλεως Ελευσίνας.
 • Η αξιοποίηση της προβλήτας στη θέση Κρόνος για περισσότερες προσορμίσεις σκαφών, για εξυπηρέτηση της ενδοχώρας (πορθμειακών γραμμών).
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικα-σία εξομοίωσης της παραλίας Ν. Περάμου, πορθμειακής γραμμής Φανερωμένης και Πάχης Μεγάρων.
 • Εχει εγκριθεί από την ΕΣΑΛ η χωροταξική μελέτη για την παραλία Ελευσίνας (χρήση γης, όροι δόμησης κτλ.), ενώ έχει κατατεθεί η σχετική μελέτη και για την παραλία Ασπροπύργου.
 • Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία, σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες, ενώ ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του κώδικα ISPS, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, η υλοποίησή του προγραμματίζεται στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ.
 • Συστάθηκε και λειτουργεί στον Οργανισμό Τμήμα Ελλιμενισμού για την καταγραφή και οργάνωση των προσορμίσεων όλων των κατηγοριών σκαφών.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΕ ΑΕ
1. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.
2. Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.
3. Αύξηση της παραγωγικότητας.
4. Δημιουργία βιώσιμου και ανταγωνιστικού λιμένα τρίτης γενιάς.
5. Ανάδειξη του Λιμένος Ελευσίνας σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο.
6. Διατήρηση και επαύξηση της κοινωνικής ωφέλειας από τη λειτουργία του.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΕ ΑΕ
 • Βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός παρεχομένων υπηρεσιών με ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη δημιουργία διευκολύνσεων και υποδομών για την αντιμετώπιση ειδικών φορτίων.
 • Αναβάθμιση χώρων λιμένος για την υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών (Βλύχα, Αμερικανική Προβλήτα, Κρόνος, Λιμενίσκοι).
 • Ανάπτυξη νέων θαλάσσιων και χερσαίων δραστηριοτήτων.
 • Ολοκλήρωση της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (ERP).
 • Αναδιάρθρωση διοικητικών και λειτουργικών δομών.
 • Ουσιαστική ανάδειξη λιμένος Ελευσίνας και πιστοποίησή του σε «πράσινο λιμένα».
 • Περαιτέρω διείσδυση και σταθεροποίηση στην αγορά εξυπηρέτησης των χύδην και γενικών φορτίων.
 • Αύξηση των εσόδων με προσέλκυση πλοίων και αύξηση του κύκλου εργασιών με παράλληλη μείωση των δαπανών με τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών και την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Προβολή των παρεχομένων υπηρεσιών του ΟΛΕ ΑΕ, προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
ΩΡΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΕ ΑΕ
1. Η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος της χρήσης ελεύθερων χώρων της ζώνης του λιμένα σε ιδιώτες.
2. Η αποτύπωση και η καταγραφή των παντός είδους σκαφών που ελλιμενίζονται στις μαρίνες του Οργανισμού προκειμένου στη συνέχεια να γίνεται η ορθή τιμολόγησή τους. Οι μαρίνες αποτελούν σημαντικό κομμάτι, διότι η αξιοποίησή τους θα μας αποφέρει μεγάλα έσοδα. Εχουμε και τις μαρίνες της Ν. Περάμου και της Πάχης Μεγάρων.
3. Η προσπάθεια δημιουργίας πλοηγικού σταθμού, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων που προσορμίζουν στον λιμένα, και η χορήγηση 15ήμερων αδειών ελεύθερης διέλευσης από τη ζώνη δικαιοδοσίας μας αποκλειστικά από τον ΟΛΕ και όχι από τον ΟΛΠ.
4. Η ελεύθερη επί 24ώρου βάσεως διέλευσή τους από τον δίαυλο του Ναυστάθμου, δυνατότητα που ως σήμερα δεν υπάρχει.
5. Η πλήρης εποπτεία και καταγραφή όλων των εμπορευμάτων που διακινούνται και όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται στον υποκείμενο χώρο και στην ελεύθερη ζώνη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk