Τρ. Κύπρου: Ζημίες 349 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Στο επίπεδο των 349 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Τράπεζα Κύπρου, ως αποτέλεσμα των σημαντικών υποαξιών από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα.

Στο επίπεδο των 349 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Τράπεζα Κύπρου, ως αποτέλεσμα των σημαντικών υποαξιών από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα.
Την ίδια περίοδο τα κέρδη της τράπεζας πριν τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 861 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 726 εκατ. ευρώ και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,52%.
Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €423 εκατ. και ο δείκτης κόστος προς έσοδα στο 49,1%.
Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθαν σε 10,2% και 10,4% αντίστοιχα στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με 10,5% και 10,7%, στις 30 Ιουνίου 2013.
Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων επηρεάστηκε κυρίως από το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το ΣΕΕ ύψους €98 εκατ. (μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και από τις ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ύψους 35 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) και επωφελήθηκε από τη μείωση κατά 2% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες).
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 27,4 δισ. ευρώ και 15,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 146% (σε σύγκριση με 140% στις 30 Ιουνίου 2013).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, με την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης, έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής και έχει αντλήσει χρηματοδότηση ύψους 1,30 δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα, ο δανεισμός από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε 9,86 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, από 11,11 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2013.
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 47% του συνόλου των δανείων έναντι 39% στις 30 Ιουνίου 2013 και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 37% έναντι 42% στις 30 Ιουνίου 2013.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) αντιπροσωπεύουν το 48% του συνόλου των δανείων.
Οι προκλήσεις για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίστηκαν και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, με το δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να σταθεροποιείται, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τη νέα οδηγία της ΚΤΚ συνεχίζει να αυξάνεται.
«Τα σχέδια για την αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και η απορρόφηση των δραστηριοτήτων της πρώην Λαϊκής προχωρά σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας», δήλωσε ο John Patrick Hourican, Group Chief Executive Officer της τράπεζας.
Σύμφωνα με τη γραπτή του δήλωση, «τα καταστήματα στην Κύπρο έχουν μειωθεί σε 133 από 203, ενώ τα μέτρα για τη μείωση του κόστους προσωπικού έχουν βελτιώσει τον δείκτη κόστος προς έσοδα».
Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση και οι ανάγκες για επιπρόσθετες προβλέψεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 επέφεραν επιπλέον ζημιές.
Οι ζημιές αυτές, αλλά και κυρίως το κόστος του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου (ΣΕΕ) μείωσαν το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε 10,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, από 10,5% στις 30 Ιουνίου 2013.
Ο κ. Hourican υποστήριξε ότι οι πρόσφατες αλλαγές και η απλοποίηση στην οργανωτική δομή, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τις προσπάθειες του Συγκροτήματος για τη διαχείριση και την ανάκτηση χρεών.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk