ΑΕΓΕΚ: Πώλησε τη συμμετοχή της στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Στην υπογραφή ιδιωτικού προσυμφώνου με τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας παραχώρησης του έργου Μαλιακός-Κλειδί «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» προέβη η ΑΕΓΕΚ, για τη μεταβίβαση σε αυτούς αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην τελευταία εταιρία, έναντι συνολικού τιμήματος 3 εκατ. ευρώ, των 50.000 ονομαστικών μετοχών ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό (10%) επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παραχώρησης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η συμφωνία, η οποία έγινε με ευνοϊκούς για την ΑΕΓΕΚ όρους προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του ταμειακού της προγράμματος, ως μετόχου της εταιρείας παραχώρησης, και απελευθέρωσής της από δανεισμό και εγγυήσεις υπέρ της εν λόγω εταιρείας στα πλαίσια των συμβατικών εγγράφων του προαναφερθέντος έργου, θα ολοκληρωθεί, κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω προσύμφωνο, το αργότερο μέχρι τις 28.02.2014.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk