Επιπλέον μόρια σε «διαθέσιμους» για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Πρόσθετη μοριοδότηση για την κάλυψη θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες θα έχουν, κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας, υπάλληλοι των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ) και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πρόσθετη μοριοδότηση για την κάλυψη θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες θα έχουν, κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας, υπάλληλοι των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ) και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Αυτό ορίζεται σε πρόσφατη κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ Β΄, αρ.φ. 3137-10.12.2013).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής προσωπικού εκ των «διαθεσίμων» για την τοποθέτησή τους σε θέσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών τέθηκαν μετά την κατάργηση 346 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της ΓΓΔΕ.
Ετσι, όσον αφορά την πλήρωση θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ορίζεται ότι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχουν προϋπηρεσία σε υπηρεσίες της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα την αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές καταστροφές λαμβάνουν έως 38 μόρια.
Συγκεκριμένα, ορίζονται 20 μόρια για προϋπηρεσία δυόμισι ετών, 10 μόρια για τα επόμενα δύο έτη επιπλέον, και 8 μόρια για άνω των τεσσεράμισι ετών (και μέχρι δέκα έτη) επιπλέον.
Για θέσεις στις Περιφέρειες αποτελεί πρόσθετο κριτήριο για τους «διαθέσιμους» η προϋπηρεσία στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημόσιων Εργων οι οποίοι μπορούν να λάβουν έως 38 μόρια ανάλογα τον χρόνο προϋπηρεσίας (20 μόρια για προϋπηρεσία δυόμισι ετών, για τα επόμενα δύο έτη επιπλέον 10 μόρια και για άνω των τεσσεράμισι ετών,και μέχρι δέκα έτη επιπλέον 8 μόρια).
Τα πρόσθετα−ειδικά κριτήρια ισχύουν με τον εξής περιορισμό: Στον αξιολογούμενο υπολογίζονται τα ειδικά κριτήρια μόνο για μία κατηγορία προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί πιο πρόσφατα σε υπηρεσία που μοριοδοτείται βάσει της νέας απόφασης.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk