Πως θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε προγράμματα εθελούσιας

Εφάπαξ και εξολοκλήρου από τον εργοδότη θα προκαταβάλλονται οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης για προγράμματα εθελούσιας εξόδου σύμφωνα με τροπολογία που περιλήφθηκε στο νόμο «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ.

Εφάπαξ και εξολοκλήρου από τον εργοδότη θα προκαταβάλλονται οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης για προγράμματα εθελούσιας εξόδου σύμφωνα με τροπολογία που περιλήφθηκε στο νόμο «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (Α’ 268/10-12-2013).

Η σχετική τροπολογία αναφέρει πως ασφαλισμένοι που θα συμμετέχουν από 14 Νοεμβρίου 2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική ασφάλιση, ενώ η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης γίνεται -σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου- εξολοκλήρου από τον εργοδότη, απευθείας στους φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά υπολογισμού τους, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το κόστος δε των εισφορών αυτών εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους του εργοδότη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14.11.2013, ή έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, δύνανται, με την εφάπαξ καταβολή από τους ίδιους μέχρι τις 31.1.2014, του συνόλου των υπολειπόμενων εισφορών, που αφορούν στην προαιρετική ασφάλιση να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk