Σχέδιο για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Η κρίση ανέδειξε στην Ευρώπη την πολύ μεγάλη σημασία της βιομηχανίας για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σχέδιο για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας | tovima.gr
Η κρίση ανέδειξε στην Ευρώπη την πολύ μεγάλη σημασία της βιομηχανίας για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ισχυρή βιομηχανική βάση είναι εκείνη που μπορεί να κινητοποιήσει ξανά την οικονομία με εξαγωγές και επενδύσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ. Η ΕΕ στοχεύει να ανεβάσει τη βιομηχανία από 15% του ΑΕΠ στο 20% ως το 2020. Γι’ αυτό συζητείται μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που να καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δράσης, να αίρει τα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα και να προσανατολίζει πολιτικές και χρήματα ώστε να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία περισσότερο ανταγωνιστική.
Αναγκαίο για την Ευρώπη, πολλαπλά αναγκαίο για την Ελλάδα. Ωθούμαστε στην υιοθέτηση μιας βιομηχανικής πολιτικής από τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ και τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Η ελληνική πραγματικότητα είναι βέβαια πολύ χειρότερη από την ευρωπαϊκή, γιατί η εγκατάλειψη της βιομηχανίας στη χώρα μας και ο αρνητισμός απέναντι στην επιχειρηματικότητα, για μια ολόκληρη γενιά, είχαν ριζώσει βαθιά στη νοοτροπία της Πολιτείας, στους νόμους, στις διαδικασίες και στις πολιτικές προτεραιότητες.
Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα βιομηχανική πολιτική που να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε ενέργεια της Πολιτείας, κάθε ρύθμιση, κάθε επιλογή και απόφαση πρέπει να προάγει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Αυτό χρειάζεται ισχυρή καθοδήγηση της ηγεσίας στα «παραγωγικά» υπουργεία για αλλαγή νοοτροπίας στο σύνολο της ιεραρχίας, ώστε να αρθούν εμπόδια και αντικίνητρα που έχουν σωρευθεί στο παρελθόν και ώστε τα νέα μέτρα που προωθούνται να υπηρετούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει οι πολιτικές των υπουργείων να είναι συντονισμένες μεταξύ τους, στο πλαίσιο ενός Κυβερνητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, για να μην αλληλοαναιρούνται.
Οι κυριότεροι «οριζόντιοι» τομείς που πρέπει να ευθυγραμμιστούν στις απαιτήσεις της νέας βιομηχανικής πολιτικής είναι:
  • Χρηματοδότηση με επάρκεια τραπεζικών κεφαλαίων.
  • Φορολογία με σταθερότητα.
  • Ενέργεια με ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για ενεργοβόρες βιομηχανίες.
  • Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Επιπροσθέτως απαιτείται και μια κατακόρυφη προσέγγιση, εξετάζοντας τις ποικίλες παραγωγικές αλυσίδες της οικονομίας μας. Οι παραγωγικές αυτές αλυσίδες είναι ομάδες επιχειρήσεων που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στον ίδιο κλάδο. Είναι ομάδες των οποίων οι δραστηριότητες έχουν αλληλουχία ή συμπληρωματικότητα για να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην αγορά.
Με μια τέτοια προσέγγιση θα αποκαλυφθούν τόσο τα εμπόδια και αντικίνητρα που πρέπει να αρθούν και έχουν εντοπισμένο, στενό χαρακτήρα σε κάποια δραστηριότητα, όσο και οι εξειδικευμένες αναπτυξιακές προϋποθέσεις που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αλυσίδα σε αλυσίδα. Η παραγωγή «Σχεδίων Ανάπτυξης Παραγωγικών Αλυσίδων» σε συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πρέπει να θεσμοθετηθεί.
Παράλληλα, στο κέντρο της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να προωθήσουμε μια πολιτική έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που για να είναι αποτελεσματική πρέπει να στηρίζεται στην ουσιαστική εμπλοκή των ελληνικών επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται τόσο τη συνεργασία με τους έλληνες ερευνητές (που αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα αξιόλογοι διεθνώς) όσο και την υποδομή και τις υπηρεσίες των ερευνητικών κέντρων της χώρας. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου αποτελεί ευκαιρία να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί, όπως τα Joint Technology Initiatives και τα Innovation Agencies, με καθοριστική εμπλοκή της βιομηχανίας ώστε να προκύψει παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Για να μπορέσει όμως να συγκροτηθεί η νέα βιομηχανική πολιτική πρέπει να υπάρξει ρητή και ξεκάθαρη αναγνώριση από τις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων ότι η προσδοκώμενη ανάκτηση των θέσεων εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων βασίζεται στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, στη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Οι δυνάμεις της βιομηχανίας και της ιδιωτικής οικονομίας είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και να συνεισφέρουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ο κ. Χάρης Κυριαζής είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk