«Αυξημένες θέσεις» στην Ελλάδα συστήνει η ING

«Το 2014 θα είναι έτος επιτάχυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, τροφοδοτούμενης από τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας» εκτίμησε η ING στις προβλέψεις της για το νέο έτος, συστήνοντας μεταξύ άλλων αυξημένες επενδυτικές θέσεις στην Ελλάδα.

«Το 2014 θα είναι έτος επιτάχυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, τροφοδοτούμενης από τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας» εκτίμησε η ING στις προβλέψεις της για το νέο έτος, συστήνοντας μεταξύ άλλων αυξημένες επενδυτικές θέσεις στην Ελλάδα.
Οι οικονομολόγοι του οίκου προβλέπουν ότι οι ΗΠΑ θα σημειώσουν ανάπτυξη ανώτερη της δυνητικής λόγω της ηπιότερης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, της εξυγίανσης του ιδιωτικού τομέα και της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα εκτιμούν ότι τα «Abenomics» θα συμβάλουν στην εμφάνιση θετικού πληθωρισμού στην Ιαπωνία, αν και πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερα για να διοχετευθεί στην οικονομία η αποταμίευση των εταιρειών και τονίζει ότι μια αύξηση του φόρου κατανάλωσης θα εξακολουθήσει να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα.
Οσον αφορά την Ευρώπη, η ING προβλέπει ότι θα σημειώσει μεγέθυνση σε επίπεδα γύρω από το αναπτυξιακό δυναμικό της με πολύ μικρότερα δημοσιονομικά και πιστωτικά εμπόδια σε σχέση με την περίοδο της ύφεσης 2011-12.
Παρά το γεγονός αυτό, οι ανισορροπίες θα αποτρέψουν την αύξηση της εγχώριας ζήτησης σε επίπεδα ανώτερα του δυνητικού και η ΕΚΤ είναι πιθανόν να εφαρμόσει ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική. Οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι επίσης παρόντες στις αναδυόμενες αγορές λόγω της πιστωτικής διόγκωσης του παρελθόντος, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι άμεσα απαραίτητες.
Ο Valentijn van Nieuwenhuijzen, επικεφαλής Στρατηγικής της ING Investment Management, ανέφερε: «Προσεγγίζοντας το 2014 οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάκαμψη αποκαθίστανται σιγά-σιγά με μια συνολική μείωση των ανισορροπιών. Συνολικά εξακολουθούμε να αναμένουμε παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη καθώς οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο μείωσαν τους απρόβλεπτους κινδύνους. Οι κατηγορίες ενεργητικού υψηλού κινδύνου ευνοούνται, αν και σε πιο διευρυμένη κλίμακα. Επί αυτής της βάσεως προτιμούμε μετοχές και ευρωπαϊκές αξίες, ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί με τα κρατικά ομόλογα και τις αναδυόμενες αγορές».
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΜετοχές


Οι μετοχές θα πορευθούν σύμφωνα με τα καλύτερα από τα αναμενόμενα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρικής κερδοφορίας μέσα στο 2014, ενώ η Ευρώπη, η Ιαπωνία και οι κυκλικές μετοχές αναμένεται ότι θα πρωταγωνιστήσουν κατά το επόμενο έτος.
Ο Patrick Moonen της ING IM ανέφερε σχετικά: «Αναμένουμε ήπια ανάπτυξη των εταιρικών εσόδων με κάποια διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγικών συντελεστών, ιδιαίτερα του εργατικού δυναμικού. Οι χρεωστικοί τόκοι και οι αποσβέσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι επαναγορές ιδίων μετοχών θα αποτελέσουν έναν ακόμη παράγοντα της αύξησης του δείκτη κερδών ανά μετοχή (EPS)». Αναφορικά με την κατανομή χαρτοφυλακίου η ING IM διατηρεί αυξημένες θέσεις σε κυκλικούς κλάδους λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της αγοράς κατοικίας και της αγοράς εργασίας και την αναμενόμενη αύξηση των εταιρικών δαπανών. Οι αμυντικοί κλάδοι εξακολουθούν να καταλαμβάνουν περιορισμένο τμήμα του χαρτοφυλακίου καθώς, όπως πιστεύει η ING IM, είναι ακόμη πολύ δημοφιλείς και ακριβοί.
Αναδυόμενες αγορές


Τα χαμηλά ασφάλιστρα κινδύνου των αναδυομένων αγορών, τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια και οι υψηλές πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες υποδεικνύουν ότι ο πτωτικός κίνδυνος για όλες τις κατηγορίες κεφαλαίου των αναδυομένων αγορών παραμένει υψηλός. Κοιτώντας μπροστά εκτιμά ότι χωρίς ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η ανάπτυξη των αναδυομένων αγορών έχει περιορισμένα περιθώρια ανάκαμψης, με την Κίνα να αποτελεί έναν πιο μακροπρόθεσμο κίνδυνο.
Ο Maarten-Jan Bakkum, στρατηγικός αναλυτής αναδυομένων αγορών της ING IM, ανέφερε: «Υπάρχει μια συνεχής πίεση στους ρυθμούς ανάπτυξης των αναδυομένων αγορών, παρά τη βελτιωμένη ζήτηση από την πλευρά των ανεπτυγμένων χωρών. Επιπλέον το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών έχει μειωθεί σε χαμηλότερα από το 2001 επίπεδα». Η ING IM έχει υιοθετήσει αυξημένες θέσεις σε Κορέα, Ταϊβάν και Μεξικό θεωρώντας τες αγορές με περιορισμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες και μη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα που μπορούν να ωφεληθούν από την ενίσχυση της ζήτησης των ανεπτυγμένων αγορών. Επιπλέον διατηρεί αυξημένες θέσεις σε Ελλάδα καθώς η αγορά εξακολουθεί να επωφελείται από τη δραματική μακροοικονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών και την τρέχουσα βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης στην ευρωζώνη.
Σταθερό εισόδημα


Η ING IM σημειώνει ότι οι αποδόσεις στη λήξη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, ενώ τα spreads βρίσκονται στον ιστορικό μέσο όρο, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να έχουν ανοδική τάση. Συστήνει μειωμένες θέσεις σε βραχυπρόθεσμους κρατικούς τίτλους και αυξημένες θέσεις σε προϊόντα με αυξημένα επιτοκιακά περιθώρια (spread products). Διατηρεί σταθερά αυξημένες θέσεις σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης (high yield) και μέτρια αυξημένες θέσεις σε κρατικούς τίτλους χρέους των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης (EPT).
Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 4 Δεκεμβρίου 2013

HeliosPlus

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk