Με την υποστήριξη εθελοντών καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Γλυφάδας. Τα μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν αυτό το έξοδο, είναι τα εξής: Έκθεση, Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά και Ισπανικά.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες που θα προκύψουν, ώστε σταδιακά να καλυφθεί όλο το φάσμα των μαθημάτων. Τα μαθήματα παραδίδονται απογευματινές ώρες, στην οδό Μυστρά 1 και Επιδαύρου 2.
Δικαιούχοι είναι οι μαθητές των σχολικών μονάδων του δήμου Γλυφάδας, οι οποίοι εγκρίνονται κατόπιν αίτησης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία ή προβλήματα υγείας.
Οι οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την προσπάθεια λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά για πληροφορίες στο Γραφείο Παιδείας του δήμου Γλυφάδας στο τηλέφωνο 213 2025236, υπεύθυνη κυρία Ελένη Ζαφειροπούλου.