Τα ελλείμματα φέρνουν νέες περικοπές στις συντάξεις

Στην προκρούστεια κλίνη τίθενται και πάλι οι συντάξεις και οι παροχές γενικότερα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς τα ελλείμματα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι εκτός ελέγχου λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της πρωτοφανούς ανεργίας.

Στην προκρούστεια κλίνη τίθενται και πάλι οι συντάξεις και οι παροχές γενικότερα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς τα ελλείμματα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι εκτός ελέγχου λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της πρωτοφανούς ανεργίας.

Η κυβέρνηση, έπειτα από πιέσεις της τρόικας, θα υποχρεωθεί να λάβει νέα επώδυνα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που θα θέσει σε κίνδυνο το συνολικό πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Τα οικονομικά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος για το τρέχον έτος είναι αποκαλυπτικά:
Το έλλειμμα στο τέλος του έτους θα φθάσει μόνο για το 2013 τα 2,5 δισ. ευρώ έναντι των 2,3 δισ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί. Οι απώλειες εσόδων για τα Ταμεία μόνο από την αυξημένη ανεργία αναμένεται να αγγίξουν τα 7,5 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ το 2012, ενώ στα περισσότερα Ταμεία οι εισφορές που καταβάλλονται δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των παροχών.
Η κρατική χρηματοδότηση


Εξ αυτού του λόγου, το πρώτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάιος) τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αντλήσει από τον προϋπολογισμό μεγαλύτερο ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης (45,1%) από αυτό που αναλογεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (42%).

«Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθεί το έλλειμμα εσόδων που δημιουργεί στα Ταμεία η ύφεση της οικονομίας, η ανεργία και η μείωση των αμοιβών»
τονίζει ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ κ. Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος εκτιμά πως εφόσον δεν βρεθούν νέοι πόροι στήριξης των Ταμείων θα είναι αναπόφευκτες οι περικοπές των παροχών τους.
Ηδη το ΙΚΑ αναζητεί «λύσεις» στον εσωτερικό δανεισμό μεταξύ των Ταμείων, ο ΟΑΕΕ βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και επεξεργάζεται μειώσεις συντάξεων, ενώ η «μαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ (πρωτοβάθμια περίθαλψη), που εκτιμάται ότι θα φθάσει το 1,2 δισ. ευρώ, αναμένεται να επηρεάσει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
Δύσκολο φθινόπωρο


Με δεδομένα όλα αυτά τα στοιχεία, θωρείται βέβαιο ότι το φθινόπωρο θα βρεθούμε μπροστά σε νέες περικοπές ως και 10% στο σύνολο των παροχών των Ταμείων, ενώ από το νέο έτος έρχονται μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα.

1.
Περικοπές ετοιμάζονται σε φάρμακα, νοσήλια και δαπάνες Υγείας, μετά τη διαπίστωση ότι το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ έχει ξεφύγει από κάθε πρόβλεψη.

2.
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), το υπουργείο Εργασίας έχει να διαλέξει μεταξύ της επιβολής εισφοράς στους ελεύθερους επαγγελματίες (προτάθηκε το ύψος του 0,2%) για τη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ ή της μείωσης όλων των συντάξεων κατά 25 ευρώ ως 50 ευρώ. Η επιβολή της εισφοράς, υπό τις παρούσες συνθήκες στην αγορά, θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα βιωσιμότητας στους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Βρούτσης αποκλείει την εφαρμογή της. Ωστόσο δεν διευκρινίζει κατά πόσο θα προχωρήσει σε μειώσεις των παροχών.

3.
Νέο πλήγμα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΙΚΑ θα αποτελέσει και το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, που θα προβλέπει τη σταδιακή, εντός τριών ετών (2014, 2015 και 2016), μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εργοδοτικών εισφορών του ΙΚΑ (επιπλέον της μείωσης κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα που ήδη ισχύει μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας) και την κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων-κοινωνικών πόρων.

4.
Ενα έτος νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2014 και όχι από το 2015, θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού για το εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ-τράπεζες). Σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό, τα εφάπαξ που θα καταβάλλονται θα περιοριστούν ως τα 5.500 ευρώ κατ’ άτομο αν τα ποσά υπολογίζονται με βάση τις εισφορές μόνο των εν ενεργεία υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το σχέδιο, το εφάπαξ από το Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες θα μετατρέπεται σε έντοκη επιστροφή εισφορών, ενώ στις παραμέτρους που μπαίνουν για το νέο εφάπαξ ζητείται να υπολογιστεί η αξία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στις 31.12.2012.
Ξέφυγαν οι στόχοι της επιχορήγησης
Οι μειώσεις μισθών στέρησαν σημαντικούς πόρους από την κοινωνική ασφάλιση το 2012

Απώλειες εσόδων που φθάνουν τα 8 δισ. ευρώ εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει το ασφαλιστικό σύστηµα το 2014 µόνο από την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας.
Η επίσημη πρόβλεψη που κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για το επόμενο έτος αναφέρει πως η πραγματική ανεργία θα αγγίξει το 31,5% και οι άνεργοι τα 1.575.000 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, το 2012, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση των μισθών στέρησαν από την κοινωνική ασφάλιση πόρους της τάξης των 10,5 δισ. ευρώ, ενώ η εισφοροδιαφυγή από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς και από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 8,5 δισ. ευρώ.
Το αδιέξοδο των Ταμείων απεικονίζεται και στα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οποία το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου έχουν αντλήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό το 45,1% των ετήσιων επιχορηγήσεων του 2013, αντί του 42% που αναλογεί στην περίοδο αυτή. Η διαφορά μεταφράζεται σε υπέρβαση των στόχων χρηματοδότησης των Ταμείων κατά 430 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα: Το ΙΚΑ απορρόφησε ήδη ως τον Μάιο το 50% της ετήσιας επιχορήγησης, ήτοι 1.300 εκατ. ευρώ επί συνόλου 2.600 εκατ. ευρώ.

Το ΝΑΤ άντλησε στο πεντάμηνο το 50,7% της ετήσιας επιχορήγησης, δηλαδή 507 εκατ. ευρώ από 1.000 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΓΑ απορρόφησε το 44,6% της επιχορήγησης (1.400 εκατ. ευρώ, έναντι 3.140 εκατ. ευρώ.)

Ο ΟΑΕΕ απορρόφησε το 49,2% και συγκεκριμένα 640 εκατ. ευρώ, από 1.300 εκατ. ευρώ.

Στο ΤΑΠ ΟΤΕ καταβλήθηκε το 60,8% της ετήσιας επιχορήγησης, 335 εκατ. ευρώ επί συνόλου 535 εκατ. ευρώ.

Στον ΟΑΕΔ καταβλήθηκε επίσης το 50,32% της ετήσιας επιχορήγησης, ποσό ύψους 237 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 472 εκατ. ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία