Γιατροί-λάστιχο στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Με χαμηλά αμειβόμενους ιδιώτες γιατρούς θα καλυφθούν τα σημαντικά κενά στις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, τόσο των δημόσιων όσο και των πανεπιστημιακών. Το κλίμα και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε πολλούς κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών, στην Ελλάδα της ανεργίας και των «λουκέτων», μεταφέρονται τώρα και σε αυτόν των γιατρών.

Με χαμηλά αμειβόμενους ιδιώτες γιατρούς θα καλυφθούν τα σημαντικά κενά στις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, τόσο των δημόσιων όσο και των πανεπιστημιακών. Το κλίμα και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε πολλούς κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών, στην Ελλάδα της ανεργίας και των «λουκέτων», μεταφέρονται τώρα και σε αυτόν των γιατρών. Οι μεν δυσκολεύονται να βρουν εργασία και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους χωρίς να ξενιτευτούν. Οι δε τούς προσφέρουν δουλειά όχι καλά αμειβόμενη και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Τους δίνουν όμως την ευκαιρία να εργαστούν στο πλάι καταξιωμένων επιστημόνων και να βάλουν «πόδι» στο Δημόσιο, με την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή μπορεί και να παγιωθεί, καθιερώνοντας τη θέση του «πανεπιστημιακού υποτρόφου».
Συγκεκριμένα, στον πρόσφατο νόμο 4115/2013 για τα ΑΕΙ αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 προστίθεται η παράγραφος 6, ως εξής: Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου διά της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ».
Η διαδικασία
Με βάση την παραπάνω διάταξη, κάθε κλινική ή εργαστήριο που θέλει να προσλάβει έναν πανεπιστημιακό υπότροφο πρέπει να ζητήσει την προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα.
Στη συνέχεια η προκήρυξη αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής.
Δίνεται προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών ώστε οι υποψήφιοι να καταθέσουν στη Γραμματεία της Ιατρικής σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του πτυχίου τους και αίτηση που προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις, εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, το οποίο έχει ρόλο εισηγητικής επιτροπής. Στη συνέχεια η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, όπου και γίνεται η επιλογή του ατόμου που πληροί τα κριτήρια.
Η κλινική ή το εργαστήριο στο οποίο πρόκειται να εργαστεί ο πανεπιστημιακός υπότροφος που έχει επιλεγεί καθορίζει τη διάρκεια της σύμβασης (από ένα ως και τρία πανεπιστημιακά έτη) και το είδος της απασχόλησης (μερική ή πλήρης). Η κάλυψη της αποζημίωσης του πανεπιστημιακού υποτρόφου θα πραγματοποιείται μέσω του κωδικού της συγκεκριμένης κλινικής ή εργαστηρίου στον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνας των πανεπιστημίων (ΕΛΚΕ – κοινοτικά κονδύλια, προγράμματα έρευνας κ.ά.).
Οι αμοιβές των γιατρών εξαρτώνται από τα ποσά που μπορεί να απελευθερώσει κάθε κλινική και τον χρόνο απασχόλησής τους στα νοσοκομεία.
Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις νεοπροσλαμβανόμενων – συμβασιούχων γιατρών δεν θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, καθώς η ένταξη ενός επιστήμονα σε πρόγραμμα ΕΛΚΕ προϋποθέτει ότι το θέμα της περίθαλψης και ασφάλισής του έχει ήδη τακτοποιηθεί. Δεν παύει ωστόσο να είναι μια διέξοδος για αρκετούς επιστήμονες.

«Εμείς βλέπουμε τον θεσμό σαν μια δυνατότητα να απασχοληθούν νέοι γιατροί στα νοσοκομεία και να καλύψουν εν μέρει κάποια εξειδικευμένα γνωσιακά αντικείμενα, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί τροχοπέδη για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ»
δήλωσε προς «Το Βήμα» ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος. Οπως είπε, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών υπάρχουν 100 κενές θέσεις μετά τη συνταξιοδότηση μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ).
Ιατρική Θεσσαλονίκης
Πάνω από 100 κενές θέσεις μελών ΔΕΠ

«Στη σημερινή εποχή που δεν γίνονται προσλήψεις είναι αναγκαίο να σκεφθούμε λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα στο πανεπιστήμιο να καλύψει τις ανάγκες του» τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Ταρλατζής. «Σε όλον τον κόσμο η σύγχρονη τάση είναι να υπάρχουν ευέλικτες μορφές συνεργασίας είτε με τα νοσοκομεία είτε με τα πανεπιστήμια» προσθέτει.
Οπως αναφέρει ο κ. Ταρλατζής, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν «χαθεί» από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης 120 μέλη ΔΕΠ. «Εφέτος φεύγουν 34 μέλη ΔΕΠ και του χρόνου περίπου 25. Επίσης, κάποιοι λίγοι που έχουν εκλεγεί δεν διορίζονται, διότι δεν υπάρχουν πιστώσεις. Το πανεπιστήμιο σήμερα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα» πρόσθεσε. Ως παράδειγμα έφερε το Εργαστήριο Ανατομίας του ΑΠΘ, στο οποίο έχουν μείνει μόνο τέσσερα μέλη ΔΕΠ για να ασκήσουν 460 φοιτητές.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Στάθης Τσούκαλος δήλωσε την αντίθεσή του σε οτιδήποτε δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. «Θεωρώ ότι οι εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να είναι απολύτως προβλεπόμενες και με ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε περίπτωση» ανέφερε. «Η όποια πρόσληψη πρέπει να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι αυθαίρετα και βάσει προσωπικών γνωριμιών. Και, το σημαντικότερο, δεν πρέπει να αφήνουν να γίνεται καμία πονηρή σκέψη για μελλοντικές προσλήψεις από το παράθυρο».

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία