H Siemens διαγράφει €16,5 εκατ. οφειλόμενα από την ΕΡΓΟΣΕ

Μία έκπληξη «μεγατόνων» έκρυβαν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ για το 2012, καθώς για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι η συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Siemens παίρνει σάρκα και οστά, αφού η γερμανική εταιρεία «σβήνει» από τα βιβλία της 16,5 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση προμήθειας του συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R της ΕΡΓΟΣΕ

Μία έκπληξη «μεγατόνων» έκρυβαν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ για το 2012, καθώς για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι η συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Siemens παίρνει σάρκα και οστά, αφού η γερμανική εταιρεία «σβήνει» από τα βιβλία της 16,5 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση προμήθειας του συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R της ΕΡΓΟΣΕ.
Η άλλη έκπληξη είναι ότι από το διάσημο χρέος του ΟΣΕ εξαιρέθηκαν από το PSI 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά. Όμως ακόμη και το «κουρεμένο» χρέος εξακολουθεί να βαρύνει τις οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού, ο οποίος παρουσίασε ζημίες 617 εκατ. ευρώ το 2012, αν και τα λειτουργικά του αποτελέσματα είναι θετικά για δεύτερη συνεχή χρονιά, φτάνοντας κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη συμφωνία συμψηφισμού με τη Siemens
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ, προέκυψε «διαγραφή υποχρεώσεων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ προς τη Siemens» ως εξής: «Το Μάρτιο 2013 η Siemens (Ελλάδος, Γερμανίας και θυγατρικών τους) ενημερώνει με επιστολή της τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ ότι θα διαγράψει τις απαιτήσεις που έχει προς αυτούς με βάση την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας που είχε οριστεί από την Ελληνική Δημοκρατία για τον συμβιβασμό με την εταιρεία» αναφέρουν οι ορκωτοί.
«Η υποχρέωση του ΟΣΕ στα βιβλία του προς τη Siemens την 31.12.2012 ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ενώ της ΕΡΓΟΣΕ σε 16,5 εκατ. ευρώ. Η αναγνώριση στα βιβλία και των δύο εταιρειών θα γίνει στη χρήση 2013» σημειώνουν. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της συμφωνίας Δημοσίου – Siemens που δημοσιοποιείται, αφού τα δύο μέρη, κυρίως δε το υπουργείο Οικονομικών τηρούν σιγήν ιχθύος για το ζήτημα.
Όπως πληροφορείται «Το Βήμα», πρόκειται για το σύστημα GSM-R, η προμήθεια του οποίου δεν έχει πληρωθεί από την ΕΡΓΟΣΕ λόγω της εμπλοκής του θέματος στην υπόθεση με τις παράνομες πληρωμές της Siemens και δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης του «Βήματος», αυτή είναι η πρώτη φάση υλοποίησης της συμφωνίας, καθώς ακολουθεί και δεύτερη, για την οποία πραγματοποιήθηκε μάλιστα και ειδική σύσκεψη τις προηγούμενες ημέρες. Σε επόμενη φάση στο «τραπέζι» βρίσκονται άλλα 11 εκατ. ευρώ από το GSM-R, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με στόχο να «σβήσουν».
Αυτό όμως θα γίνει υπό τρεις προϋποθέσεις, όπως αναφέρουν κύκλοι του ΟΣΕ. Πρώτον, να τηρηθεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δεύτερον να αποσυρθούν όλες οι οικονομικές αξιώσεις της Siemens κατά του ΟΣΕ και τρίτον το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.
Πηγές του ΟΣΕ χαρακτηρίζουν την εν λόγω συμφωνία επωφελή για τον οργανισμό. Παράλληλα, πηγές της αγοράς μεταδίδουν ότι η Siemens «καίγεται» να μπει εκ νέου στην ελληνική αγορά, καθώς η ΕΡΓΟΣΕ ετοιμάζεται να προκηρύξει μεγάλα έργα, ενώ, άπαξ και βρεθούν οι πόροι στην επόμενη προγραμματική περίοδο (ή αλλιώς το 5ο ΚΠΣ) για την γραμμή 4 του μετρό των Αθηνών, θα ανοίξουν σημαντικές ευκαιρίες για τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης της εταιρείας.
Οι ζημιές και τα λειτουργικά κέρδη του ΟΣΕ
Η διοίκηση του ΟΣΕ βλέπει «σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού».
«Τα έσοδα της χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες, συντήρηση τροχαίου υλικού, ενοικίαση τροχαίου υλικού και τέλη υποδομής παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης χρήσης (-2,9 εκατ. ευρώ ή -4,36%), παρά το περιβάλλον της έντονης ύφεσης» αναφέρεται.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 66,7 εκατ. ευρώ, έναντι 84,4 εκατ. ευρώ το 2011, μία μείωση 21%, που οφείλεται κυρίως στην απευθείας αγορά ενέργειας από τον βασικό χρήστη του δικτύου, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «Η ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών δεν είχε αρνητική επίδραση στις μικτές ζημίες λόγω της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων κατά €45,9 εκ για τον Όμιλο» σημειώνεται.
Το κόστος πωλήσεων ήταν 384 εκατ. ευρώ αντί 430 εκατ. ευρώ το 2011. Έτσι το μεικτό κέρδος ήταν ζημιές ύψους 318 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 346 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Τα αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ήταν ζημιές ύψους 238 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 1,2 δισ. ευρώ το 2011.
Όμως, με την εξυπηρέτηση του χρέους, τα καθαρά αποτελέσματα είναι ζημιές ύψους 617 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 1,7 δισ. ευρώ το 2011. Το αρνητικό αποτέλεσμα «οφείλεται αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 402,4 εκατ. ευρώ και στις αποσβέσεις ύψους 260 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο ΟΣΕ.
Εκτός PSI χρέη 2,5 δισ. ευρώ

Τα χρέη εξακολουθούν να βαρύνουν τον ΟΣΕ αφού για το 2012 είχε αποπληρωμή δανεισμού 486 εκατ. ευρώ και τόκους 413 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκαν με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το Δημόσιο ύψους 225 εκατ. ευρώ και μεταβολή υποχρεώσεων ύψους 900 εκατ. ευρώ προς το κράτος.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΣΕ είναι 765 εκατ. ευρώ από δάνειο προς την Eurofima για την αγορά τροχαίου υλικού, ομολογιακά δάνεια 5,4 δισ. ευρώ (6,5 δισ. ευρώ το 2011) και ομολογιακά δάνεια σε γεν ύψους 164 εκατ. ευρώ (186 εκατ. ευρώ το 2011). Σύνολο, 6,4 δισ. ευρώ αντί 7,5 δισ. ευρώ το 2011.
Έως το 2015 λήγουν δάνεια ύψους 504 εκατ. ευρώ, έως το 2018 δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ και από το 2019 και μετά δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ.
«Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο. Από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού ο οποίος την 31.12.2012 ανέρχεται σε 7,51 δισ. ευρώ, ομολογιούχοι που κατέχουν ομόλογα αξίας περίπου 4,99 δισ. ευρώ έχουν δεχτεί την ανταλλαγή που έχει προτείνει η Ελληνική Κυβέρνηση με μικρότερης αξίας, κατά συνέπεια πραγματικός κάτοχος των ομολογιών αυτών είναι το Ελληνικό Δημόσιο» σημειώνεται στην έκθεση.
«Ενώ ομολογιούχοι που κατέχουν ομόλογα αξίας 2,52 δισ. ευρώ δεν έχουν δεχτεί τους όρους της ανταλλαγής, κατά συνέπεια κάτοχοι ομολογιών είναι τρίτοι» αναφέρεται.
Σύμφωνα με τον «νόμο Ρέππα», προβλέπεται η εκχώρηση της περιουσίας του ΟΣΕ στο Δημόσιο, αλλά και η μεταφορά των χρεών σε αυτό, μόλις ξεκαθαρίσει η υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων στις Βρυξέλλες.
Οι αγωγές τρίτων κατά ΟΣΕ φτάνουν τα 216 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 94 εκατ. ευρώ αποτελούν εργατικές διαφορές. Οι αγωγές του ΟΣΕ κατά τρίτων ανέρχονται σε 333 εκατ. ευρώ και «η πλειοψηφία των αξιώσεων προέρχεται από τις προγραμματικές συμφωνίες που είχε συνάψει ο Όμιλος» αναφέρεται.
Το προσωπικό του ομίλου ανέρχεται σε 2.740 αντί 2.872 πέρυσι.
Για το 2013 στόχοι είναι η οικονομική βιωσιμότητα, η βελτίωση της ποιότητας στη διαχείριση της υποδομής, η βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της διαχείρισης υποδομής και κυκλοφορίας και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk