Με θέμα την αντιμετώπιση και τη διαχείριση τυχόν βλαβών που θα παρουσιαστούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που κάνουν δρομολόγια προς τα νησιά και την προληπτική συντήρησή τους κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η σύσκεψη έγινε με μέριμνα του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) ύστερα από σχετική εντολή του υπουργού Κωστή Μουσουρούλη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε:
«1) Θα υπάρχει άμεση και συνεχής ενημέρωση από τους εκπροσώπους των εταιρειών προς τον ΚΕΕΠ και θα παρέχονται σ’ αυτούς άμεσα όλες εκείνες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των ζημιών ή βλαβών των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων.

2) Όλοι οι εκπρόσωποι των ναυτιλιακών εταιρειών δεσμεύθηκαν για την έγκαιρη εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης, που προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα ασφαλούς διαχείρισης και τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανών του κάθε πλοίου.

3) Στο θέμα της προληπτικής συντήρησης και στο πλαίσιο του Κώδικα ISM (International Safety Management), θεσπίζεται από τον Κλάδο έκτακτος έλεγχος, για θέματα συντήρησης».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων διενεργεί τακτικές και περιοδικές επιθεωρήσεις προς πιστοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, έχει εξουσιοδοτήσει δέκα Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες) να διενεργούν για λογαριασμό του επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να εκδίδουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.