Δεδομένη θεωρούν κύκλοι της αγοράς που έχουν εικόνα των εγγραφών στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής
Τράπεζας η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη, τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα του ομίλου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΤΕ θα καταφέρει να αντλήσει τουλάχιστον 975 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των κεφαλαιακών της αναγκών.
Ως εκ τούτου, δε θα χρειαστεί η έκδοση μετατρέιμων ομολογιών (CoCos), η χρήση των οποίων θεωρείται ασύμφορη λόγω του υψηλού τους επιτοκίου.
Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης για την αύξηση είναι το γεγονός ότι 3.000 άτομα που δεν έχουν καμία μετοχική σχέση με την τράπεζα και δεν απέκτησαν δικαιώματα για τους νέους τίτλους που εκδίδονται, έχουν εγγραφεί για την απόκτηση 11 εκατ. αδιάθετων μετοχών, εφόσον αυτές προκύψουν από τη διαδικασία.
Τα τελικά νούμερα αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας.
Υπενθυμίζεται ότι από το τελικό ποσοστό κάλυψης της έκδοσης από τους επενδυτές θα εξαρτηθεί ο αριθμός των μετοχών που θα αντιστοιχεί σε κάθε warrant.
Οι τίτλοι αυτοί θα δοθούν σε όλους τους ιδιώτες μετόχους που θα λάβουν μέρος στην έκδοση. Αν το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφωθεί στο 10%, κάθε τίτλος θα δίνει το δικαίωμα αγοράς ανά εξάμηνο και για τα επόμενα 4 χρόνια 9 μετοχών που θα κατέχει το ΤΧΣ.
Αν το ποσοστό ανέλθει στο 12%, θα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης 7,34 μετοχών στην τιμή της αύξησης, στα 4,29 ευρώ, πλέον ενός επιτοκίου που θα ξεκινά από το 3% τον πρώτο χρόνο και θα φτάνει στο 5% τον πέμπτο.