Στη Βουλή ο πλασματικός χρόνος συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το μεσημέρι η συνάντηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη με την Τρόικα που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και επικεντρώθηκε στα καυτά ζητήματα της διαθεσιμότητας, των μετατάξεων και των απολύσεων στο δημόσιο.

Το υπουργείο επιδιώκει να δείχνει με κάθε τρόπο ότι το έργο των «μεταρρυθμίσεων» προχωρά. Ετσι, θέτει σε δημόσια διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Με τις νέες νομοθετικές προβλέψεις δίνεται η δυνατότητα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και τίθενται σε διαθεσιμότητα. Επίσης, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το ΑΣΕΠ διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008.

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου συνταξιοδότησης αναφέρεται ότι:
«Οι υπάλληλοι της υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012 οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα».

Ο πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα.

Ακόμη στο άρθρο αναφέρεται η εξής επισήμανση: «Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165), και κατά το μέρος που αφορά την επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ βοήθημα των αντίστοιχων φορέων, καταβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου υπαλλήλου οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011».

Αποκατάσταση επιτυχόντων ΑΣΕΠ

Παράλληλα, περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία αποκαθίστανται οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας που, μετά την αποκρατικοποίησή της, επρόκειτο να καλύψουν ανάγκες του ΙΚΑ, αλλά δικαστική απόφαση φρέναρε την ένταξη τους στο Ιδρυμα.
Νομοθετική πρόβλεψη για αυτούς υπάρχει στο άρθρο 18 το οποίο αναφέρεται στην πλήρωση θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το άρθρο 18 ορίζει: «Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το ΑΣΕΠ διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008».

1. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 575/03.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι απολύθηκαν δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Ζ’ Ακυρωτικό), προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά την πρόσκληση για διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στις κενές οργανικές θέσεις του Ι. Κ. Α. – Ε. Τ. Α. Μ.

2. Οι προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις για τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και για τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων.

3. Η πρόσληψη προσωπικού, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, γίνεται κατά προτεραιότητα με επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά τη σειρά του Πίνακα Κατάταξης».

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης

Το Σχέδιο Νόμου Συμπληρωματικές Διατάξεις στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», έχει στον κύριο κορμό του τις διατάξεις για τη σύσταση ανεξάρτητη Αρχής Επιθεώρησης – Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.), η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

Ακόμη περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, «λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου». Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από το δημόσιο τομέα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία