Πώς να τα βρείτε με τις τράπεζες

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κινούνται τους τελευταίους μήνες οι εργασίες του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ), του θεσμού που αναλαμβάνει χωρίς κανένα κόστος την επίλυση διαφορών μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους.

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κινούνται τους τελευταίους μήνες οι εργασίες του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ), του θεσμού που αναλαμβάνει χωρίς κανένα κόστος την επίλυση διαφορών μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους. «Η μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών και των εργασιών των επιχειρηματιών, η ανεργία, η συμμετοχή των ιδιωτών κατόχων ΟΕΔ στο PSI και η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού χάρτη με απορροφήσεις-εξυγιάνσεις πιστωτικών ιδρυμάτων επηρέασαν σημαντικά το είδος των διαφορών που εξετάσαμε» αναφέρει στον πρόλογο του απολογισμού της περυσινής χρονιάς ο κ. Δημήτρης Παυλάκης, επικεφαλής του θεσμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά αιτήματα αφορούσαν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μετατροπή δανείων χορηγηθέντων σε ελβετικό φράγκο, τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρηματιών. Συνήθεις ήταν επίσης οι διαφωνίες ως προς την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων, λόγω μείωσης της αξίας των υπέγγυων ακινήτων, καθώς και ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών με το υπόλοιπο λογαριασμών τους καταθέσεων, κοινών ή ατομικών, ή μισθοδοσίας και η ανάκληση της εντολής παρακράτησής της.
Οπως τονίζει ο κ. Παυλάκης, «παρατηρήσαμε ότι οι συναλλασσόμενοι, ιδιώτες και επιχειρηματίες, έγιναν πιο συνειδητοποιημένοι και απαιτητικοί». Συγκεκριμένα, «διαμαρτύρονται ακόμη και για μικροποσά, είτε πρόκειται για την επιβολή ή αύξηση κάθε είδους εξόδων και προμηθειών των τραπεζών (π.χ. αυξήσεις μισθώματος θυρίδας, εξόδων εγγυητικής επιστολής) είτε για αναζήτηση υπολοίπων λογαριασμών σε ξεχασμένα βιβλιάρια ταμιευτηρίου των ίδιων ή αποβιωσάντων συγγενών τους, που είχαν πλέον παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου».
Ο ίδιος θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων που σχετίζονται με τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, καθώς το 2012 ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά που ο Μεσολαβητής λειτούργησε ως συνδράμων φορέας για την εξωδικαστική τακτοποίηση τραπεζικών χρεών. Κατά το 2012 ο θεσμός δέχθηκε συνολικά 12.643 τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις στα γραφεία του, εκ των οποίων 11.221 αφορούσαν συναλλαγές ιδιωτών, 908 επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις και 514 συναλλαγές επενδυτών. Ελαβε επίσης 2.023 γραπτά παράπονα. Από αυτά, 1.776 αφορούσαν τραπεζικές συναλλαγές ιδιωτών, 145 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων και 102 επενδυτικές συναλλαγές.
Συνολικά το 2012 διεκπεραιώθηκαν 2.775 γραπτές υποθέσεις. «Το γεγονός ότι πρόκειται για τον μοναδικό στη χώρα μας αυτορρυθμιζόμενο και απόλυτα εξειδικευμένο θεσμό διαμεσολάβησης αποτελεί και το βασικό συγκριτικό του πλεονέκτημα» υπογραμμίζει ο κ. Παυλάκης. Χαρακτηρίζει μάλιστα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το 72,03% των υποθέσεων που εξετάζει διευθετείται από τις δύο πλευρές σε πρώιμο στάδιο. Εξάλλου, κατά μέσον όρο οι διαφορές επιλύονται μέσα σε 71 ημέρες έναντι 112 ημερών πριν από λίγα χρόνια, ενώ στόχο του Μεσολαβητή αποτελεί η μείωση αυτού του χρονικού διαστήματος στις 40-45 ημέρες.

Δωρεάν ρύθμιση δανείων
  • Αυξημένο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Τραπεζικός Μεσολαβητής καταγράφεται το τελευταίο διάστημα και στο κομμάτι που αφορά τις ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών. Ο θεσμός αναλαμβάνει χωρίς κανένα κόστος να διαμεσολαβήσει, προκειμένου να επιτευχθεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία μείωσης των μηνιαίων δόσεων, τόσο για τον πελάτη όσο και για την τράπεζα. Η εμπειρία που έχει ο επικεφαλής του θεσμού Δημήτρης Παυλάκης, λόγω της μακρόχρονης παρουσίας του σε διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό κλάδο, διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.
  • Στο πλαίσιο αυτό, ένα νοικοκυριό, αντί να απευθυνθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο ή σε μια καταναλωτική οργάνωση, καταβάλλοντας και τη σχετική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα του προσφερθούν, μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στον Μεσολαβητή. Εν συνεχεία οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν την περίπτωσή του και θα προτείνουν στην τράπεζα ένα νέο πλάνο αποπληρωμής των χρεών. Μέχρι στιγμής οι περισσότερες υποθέσεις αυτής της κατηγορίας έχουν διευθετηθεί, χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στα δικαστήρια.
  • Ειδικά όταν η ρύθμιση που επιδιώκεται αφορά οφειλές προς μία μόνο τράπεζα, η διαδικασία εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, προς ανακούφιση του πελάτη, ο οποίος εξασφαλίζει τη μείωση των δόσεών του. Από την άλλη, όταν υπάρχουν υπόλοιπα σε πολλές τράπεζες η διαδικασία είναι περισσότερο χρονοβόρος, καθώς χρειάζεται ο συντονισμός τους για να βρεθεί μια λύση.
  • Σημειώνεται ότι η προσφυγή στον Τραπεζικό Μεσολαβητή δεν αποκλείει την ταυτόχρονη συνεργασία με δικηγορικά γραφεία.
Επίλυση της διαφοράς σε 4 βήματα
Από την αίτηση εξέτασης του παραπόνου στην τράπεζα ως την προσφυγή στο δικαστήριο

Ο θεσμός του Τραπεζικού Μεσολαβητή εξετάζει σε σύντομο χρόνο και εντελώς ανέξοδα για τον ιδιώτη και τον επιχειρηματία διαφορές που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες. Ειδικότερα, απευθύνεται σε καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ως 1 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιούν τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές.
Η διαδικασία υποβολής και επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό του Μεσολαβητή, εμπεριέχει τα ακόλουθα βήματα.

1. Αίτημα στην τράπεζα:
Αρχικά θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή σας υπηρεσίας της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας (χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες-μέλη της ΕΘΕ και εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης), ο οποίος κανονικά θα σας απαντήσει σε 10 εργάσιμες ημέρες. Αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή δεν λάβετε απάντηση μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της τράπεζας ή στην επενδυτική εταιρεία. Κανονικά θα σας απαντήσουν εγγράφως σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του θέματος.

2. Αίτημα στον Τραπεζικό Μεσολαβητή:
Aν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή περάσει το χρονικό διάστημα των 10 ημερών, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το θέμα στον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) το αργότερο μέσα σε έναν μήνα από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή από την πάροδο των 10 εργάσιμων ημερών χωρίς απάντησή της. Ο ΜΤΕΥ, εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, θα σας ενημερώσει άμεσα ότι παρέλαβε το Εντυπο Παραπόνων σας. Αν κριθεί σκόπιμο θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

3. Φιλική διευθέτηση με την τράπεζα:
Στη συνέχεια απευθύνεται στην τράπεζα ή στην επενδυτική εταιρεία για να πληροφορηθεί την άποψή της και προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Ο ΜΤΕΥ διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις αρχές καλής επιχειρηματικής πρακτικής και κάθε σχετικό κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Η σύσταση αυτή δεν είναι δεσμευτική και μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως.

4. Προσφυγή στα δικαστήρια:
Αν η σύσταση του ΜΤΕΥ δεν γίνει δεκτή είτε από εσάς είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίησή σας στα δικαστήρια. Σημειώνεται ότι η διαδικασία εξέτασης διαφορών από τον ΜΤΕΥ σε καμία περίπτωση δεν διακόπτει ή αναστέλλει τις νόμιμες προθεσμίες για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία