Ελάχιστα είναι τα σωζόμενα σήμερα κατάλοιπα της περίφημης Ποικίλης Στοάς, που έχει αποκαλυφθεί -μερικώς- στο Μοναστηράκι αλλά σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές ήταν ένα οικοδόμημα υψηλής τέχνης καθώς οι τοίχοι της ήταν διακοσμημένοι με έργα ονομαστών ζωγράφων, που απέδιδαν τα μυθικά και ιστορικά κατορθώματα των Αθηναίων, όπως η Μάχη του Μαραθώνα.
Αυτό το κτίριο, που ανηγέρθηκε μεταξύ του 475 και 450 π. Χ. έφθασε στη σύγχρονη εποχή κατεστραμμένο βεβαίως, κάτω από οικοδομήματα των αρχών του 19ου αιώνα ενώ ένα τμήμα της έχει ήδη ανασκαφεί από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Για τη συνέχεια αυτής της ανασκαφής έτσι η Σχολή έλαβε έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την απαλλοτρίωση ή απ΄ ευθείας εξαγορά -με δικές της δαπάνες υπέρ του ελληνικού Δημοσίου- των οικοπέδων επί των οδών Αγίου Φιλίππου 14 και 20, όπου στεγάζονται επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι το ανασκαμμένο ήδη τμήμα της δίνει σήμερα μία εικόνα μεγάλης εγκατάλειψης, κάτι που κανείς δεν θέλει να δει και στη συνέχεια των ανασκαφών.
Πίνακες των μεγάλων ζωγράφων της αρχαιότητας του Πολυγνώτου, του Μίκωνος και του Παναίνου , κοσμούσαν την Ποικίλη Στοά, που έλαβε την ονομασία αυτή ακριβώς λόγω των έργων. Το πλάτος του κτιρίου είναι 11,5 μέτρα με μήκος 42 ή 50 και οι αρχαιολόγοι θεωρούν, ότι ήταν ένα κτίσμα με μια δωρική κιονοστοιχία εν παραστάσει στην πρόσοψη και μια ιωνική κιονοστοιχία στο εσωτερικό. Οι πλευρικοί τοίχοι δεν είχαν ανοίγματα, έτσι η μοναδική πρόσβαση στην πλατεία της Αγοράς και την Παναθηναϊκή οδό γινόταν από τη νότια πλευρά του κτιρίου.