Αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην οικονομία της ευρωζώνης σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι μάνατζερ των επιχειρήσεων προέβλεψαν ότι οι τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών θα σημειώσουν πρόοδο, κάτι που έστειλε το δείκτη από τις 87,8 μονάδες το Δεκέμβριο στις 89,2 μονάδες τον Ιανουάριο. Η ισχυρότερη βελτίωση του κλίματος καταγράφηκε στη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ισπανία.
Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι τράπεζες δεν χαλαρώνουν τα πιστοδοτικά κριτήρια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κάτι που αντικατοπτρίζεται στη χαμηλή ζήτηση για δάνεια από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων έρχεται ταυτόχρονα με την είδηση ότι σχεδόν 100 δισ. ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια επέστρεψαν στις χώρες της ευρωζώνης που πλήττονται περισσότερο από την κρίση δημόσιου χρέους.