Το άνοιγμα των διεθνών αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις σηματοδοτεί η άντληση 700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης πενταετούς ευρωομολόγου από τον ΟΤΕ.

Μετά τη δειλή αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων σε Τιτάν και ΕΛ.ΠΕ που έγινε όμως κυρίως εντός των συνόρων, η μεγάλη ζήτηση για τις ομολογίες του ΟΤΕ εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους. Το βιβλίο προσφορών που άνοιξε χθες Τετάρτη έκλεισε ύστερα από μία ώρα με υπερκάλυψη 2,7 φορές καθώς κατατέθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν το 1,9 δισ. ευρώ.

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες ΕΤΕ, Eurobank Ergasias, Alpha, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers). Τα στελέχη των τραπεζών εντοπίζουν τρία ποιοτικά στοιχεία στην έκδοση του οργανισμού:

Tην προέλευση των κεφαλαίων που στην πλειοψηφία τους ήταν από το εξωτερικό, το γεγονός ότι η αγορά ανέμενε τοκομερίδιο 8% με 8,25% ενώ αυτό διαμορφώθηκε στο 7,875% και κυρίως τη διάρκεια του δανείου που είναι πενταετή, περίοδος που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευτική για ελληνική εταιρεία, καθώς κανείς ξένος δεν έπαιρνε το ρίσκο να δεσμεύσει τα κεφάλαιά του για ένα τόσο μεγάλο διάστημα.
Η απομάκρυνση του Grexit αλλά και η ευρωστία του ΟΤΕ συνέβαλαν στην επιτυχή κάλυψη της έκδοσης.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Με πάθος, πίστη και αφοσίωση όλοι μαζί οδηγήσαμε την εταιρεία μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον σε μια ακόμη επιτυχία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».
Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρωομόλογο είχε ως κύριο στόχο την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που λήγουν τον Αύγουστο του 2013 και τον Απρίλιο του 2014.
Το ανεξόφλητο ύψος των δύο ομολογιακών δανείων που λήγουν το 2013 και 2014 ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ. Ο ΟΤΕ είχε τη δυνατότητα από τα διαθέσιμα που διαθέτει αλλά και τις λειτουργικές ροές που παράγει να τα εξυπηρετήσει αλλά επειδή παράλληλα επιθυμεί να διατηρήσει και ισχυρό ταμείο για την ανάπτυξή του επέλεξε να προσφύγει στις διεθνείς αγορές.