Αυξημένη ήταν η συνεδριακή δραστηριότητα στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) το δεύτερο εξάμηνο του 2012 φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο 225 συναντήσεις και συνέδρια, 15 από τα οποία ήταν άτυπα Συμβούλια Υπουργών, στις παράλιες περιοχές Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Η πλειοψηφία των συναντήσεων έλαβαν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», στη Λευκωσία, ενώ οι περίπου 19.000 συμμετέχοντες, διέμειναν 26.300 νύχτες συνολικά, σε ξενοδοχεία του νησιού. Την ίδια περίοδο περισσότερες από 140 συναντήσεις, συνέδρια και 350 πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργανώθηκαν από διάφορους φορείς και ιδρύματα και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια συνεργασίας και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα με την Προεδρία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας συνέβαλαν πάνω 1.800 εργαζόμενοι και εθελοντές, μέσω των 310 εκπαιδευτικών σεμιναρίων που παρακολούθησαν. Από την άλλη, 1.750 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης κάλυψαν τις συναντήσεις στο νησί, ενώ οι δράσεις της Προεδρίας επικοινωνήθηκαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδα της (cy.2012.eu), η οποία ήταν διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες και φιλοξένησε, περισσότερα από 400 δελτία τύπου και άρθρα, 4.760 φωτογραφίες και 170 βίντεο, ενώ κατά μέσο όρο δεχόταν 87.000 επισκέψεις το μήνα.