Πληροφορίες σχετικά με καταγγελία στελέχους της στην Κομισιόν, περί παραβίασης των όρων ανταγωνισμού, ερευνά η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, σχετικά με δημοσιεύματα, την Τετάρτη, που αναφέρονται σε ενέργειες στελέχους της εταιρείας, η ΔΕΗ επισήμανε με ανακοίνωσή της ότι «διερευνά την ακρίβεια του περιεχομένου του δημοσιεύματος, και θα πράξει συνεπακόλουθα ό,τι προβλέπουν οι εσωτερικοί κανονισμοί της».

Διευκρινίζει δε ότι «η πολιτική της εταιρείας, ασκείται από τη Διοίκηση, υλοποιείται με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της και είναι πάντοτε σύμφωνη με το Νόμο».

Είναι προφανές, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ότι πέραν της διοίκησης της εταιρείας, ουδείς άλλος και πολύ περισσότερο ατομικές πρωτοβουλίες διαμορφώνουν την πολιτική της.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα αναφέρει πως υποβλήθηκε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για: «Παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας ηλεκτρισμού και καταχρηστικές πρακτικές που μετέρχεται το Ελληνικό Κράτος».

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2012 στη DGCOMP (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) από τον διευθυντή Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Φώτη Μανδάνα.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της ΔΕΗ υπέβαλε την καταγγελία «ως καταναλωτής», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του δημοσιεύματος και ο καταγγέλλων κάνει λόγο για μια σειρά από φερόμενες κρατικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί από το ελληνικό κράτος σε διάφορους δικαιούχους και οι οποίες βλάπτουν το κρατικό μονοπώλιο, δηλαδή τη ΔΕΗ.

Ενδεικτικά, η καταγγελία αναφέρεται σε «προτιμησιακά» τιμολόγια των πελατών εντάσεως ενέργειας, σε ειδική μεταχείριση των ηλεκτροπαραγωγών που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, ενώ περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από άλλους ισχυρισμούς που δεν αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DGCOMP) και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DGENER).