Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα

Θέμα:Αποχώρηση της εταιρείας «S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» από το
Χρηματιστήριο Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) είχε εκφράσει με δημόσια επιστολή
του την ανησυχία του για την αποχώρηση της «Coca Cola Ελληνική Εταιρεία
Εμφιαλώσεως Α.Ε.» (ΕΕEK) από το Χρηματιστήριο Αθηνών και είχε τονίσει την
ανεπάρκεια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και στην ύπαρξη χάσματος
μεταξύ «γράμματος» και «πνεύματος» του υφιστάμενου νόμου που αφορά τις
δημόσιες προτάσεις.

Με παρόμοιες παρεμβάσεις μας έχουμε στιγματίσει πολλές φορές τις πρακτικές
που ακολουθούνται για την έξοδο εταιρειών από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε
περιόδους δύσκολων οικονομικών συγκυριών, οι οποίες κατά κανόνα πλήττουν τα
συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας και την εμπιστοσύνη τους προς τον θεσμό
του Χρηματιστηρίου.

Η εισηγμένη εταιρεία «S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» (ΑΡΒΑ) ακολουθεί
παρόμοια πρακτική εξόδου με την «Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως
Α.Ε.» και υποβάλλει από κοινού δημόσια πρόταση με κάποιον άγνωστο μέχρι
στιγμής επενδυτή, με προσφερόμενη τιμή €5,80 ανά μετοχή, με τελικό σκοπό
την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μία ακόμα
σημαντική εταιρεία που επιλέγει να εγκαταλείψει το Ελληνικό Χρηματιστήριο
δίνοντας, κατά την άποψή μας, λάθος μήνυμα για την εικόνα που προσπαθεί να
δώσει η χώρα στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται.

Δυστυχώς ο ισχύων νόμος επιτρέπει στους μεγαλομετόχους των εισηγμένων
εταιρειών να αποσύρουν τις εταιρείες τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών
σχετικά εύκολα, πληρώνοντας στους μετόχους τη μεσοσταθμική τιμή του
τελευταίου εξαμήνου. Δεδομένου ότι διανύουμε μια από τις πλέον αρνητικές
περιόδους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η απειλή για περισσότερες αποχωρήσεις
είναι υπαρκτή και με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις αποτιμήσεις και τις
δημόσιες προτάσεις, οι διαδικασίες που εφάρμοσε η «Coca Cola Ελληνική
Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» και αυτές που τώρα εφαρμόζει η «S&Β
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» είναι άδικες για τους μετόχους μειοψηφίας.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, τονίζουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα
αλλαγής του νόμου 3461/2006, περί δημοσίων προτάσεων και την αναθεώρηση του
τρόπου που γίνονται οι αποτιμήσεις των εταιρειών.
Μια αλλαγή που, εξ όσων γνωρίζουμε, είχε ζητήσει και η προηγούμενη διοίκηση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά ουδέποτε εισακούστηκε!

Είμαστε έτοιμοι, όταν μας ζητηθεί, να καταθέσουμε για άλλη μια φορά τις
προτάσεις μας και ευελπιστούμε, έστω και τώρα, να εισακουστούμε πριν να
είναι αργά και το φαινόμενο πάρει διαστάσεις «χιονοστιβάδας», με
καταστροφικές συνέπειες για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και την Ελληνική
Οικονομία γενικότερα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος………………Ο Γεν.Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος……..Γιάννης Σαρρής