«Οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν Ιδιωτικές». Αυτό τόνισε ο κ. Νίκος Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank σε συνέντευξη που έδωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σχετικά με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Οπως ανέφερε ο ίδιος, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει βελτιωμένα κίνητρα για την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε να προσελκύσει τη συμμετοχή των ιδιωτών και να αποφύγει την κρατικοποίησή τους.

«Η κυβέρνηση, η Ε.Ε. το ΔΝΤ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία», επεσήμανε.

«Δεν θέλουμε να καταλήξουμε με κρατικές τράπεζες», είπε ο κ. Καραμούζης ο οποίος, ταυτόχρονα εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τον διορισμό επιτρόπων στις ελληνικές τράπεζες επισημαίνοντας ότι «κάθε παρέμβαση στη διοίκηση των τραπεζών είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα είδος γραφειοκρατίας που δεν καλλιεργεί την ανάπτυξη της επιχείρησης. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το σύνολο της «αδέξιας’» αυτής εποπτείας».

– Σε ότι αφορά την έκδοση των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) ο κ. Καραμούζης σημειώνει ότι «το ετήσιο κουπόνι του 7% που θα πρέπει να πληρώνουν οι τράπεζες στο ΤΧΣ είναι ακριβό. Το υψηλό επιτόκιο κάνει τις τράπεζες να φαίνονται λιγότερο ελκυστικές στους επενδυτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο της απομείωσης της συμμετοχής τους (dilution) εάν τα CoCos μετατραπούν σε μετοχές».

Επιπροσθέτως, διευκρινίζει, «το να ζητηθεί από τους ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου με τους ίδιους όρους όπως το ΤΧΣ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντικίνητρο καθώς ένα μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί για να καλυφθεί η αρνητική θέση των τραπεζών

– Για να επιλυθεί αυτό προτείνει οι ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν με διαφορετική τιμή ή σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την κάλυψη της αρνητικής θέσης από το Ταμείο. «Δεν νομίζω ότι οι νέοι επενδυτές θα έβαζαν χρήματα για να καλύψουν τις χθεσινές ζημιές. Θα ήταν πιο πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους που σχετίζονται με τη μελλοντική κερδοφορία της τράπεζας», δηλώνει.

Ο κ. Καραμούζης ανέφερε ακόμη ότι οι δυνατότητες των τραπεζών να προχωρούν σε πωλήσεις και επαναγορές (πράξεις repos) μη ελληνικών χρεογράφων στις διεθνείς αγορές βελτιώνονται, κάτι που βρήκε στήριξη και στην επιστροφή άνω των 12 δισ. ευρώ σε καταθέσεις τους τελευταίους πέντε με έξι μήνες.

«Η Eurobank έχει κάνει τέτοια repos σε ένα ύψος άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε ξένα χρεόγραφα και διεξήγαγε διατραπεζικές συναλλαγές παραγώγων με τράπεζες του εξωτερικού αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων», τόνισε και πρόσθεσε : «Αυτά είναι ορισμένα από τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Είμαι πεπεισμένος ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και καθώς θα βελτιώνεται το κλίμα στις αγορές, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου θα μπορούσε να έρθει στα τέλη του 2013, πριν η Ελλάδα (η κυβέρνηση) επιστρέψει στις αγορές».

Ο κ. Καραμούζης σημείωσε, ακόμη, ότι ότι τους τελευταίους έξι μήνες η Eurobank μείωσε τον δανεισμό της από το Ευρωσύστημα των κεντρικών τραπεζών κατά 25%.