Τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) με τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξετάζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΤΜΕ μπορεί να προέλθει αμέσως απ’ τη δομή των Συνεταιριστικών Τραπεζών καθώς έστω και μια απ’ αυτές μπορεί να αποτελέσει την βάση του εγχειρήματος και να μετεξελιχθεί, σε μία εξειδικευμένη Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, χωρίς προβλήματα και βάρη.

Βασικός στόχος του εγχειρήματος θα είναι η συγκέντρωση – συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης η άμεση παροχή εγγυημένων μικρό-δανείων αποκλειστικά στις επιχειρήσεις.

Η ΕΣΕΕ αναφέρει πως η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα με την μορφή ενός Ενιαίου Φορέα μικρών επιχειρήσεων, θα έχει πρωτεύοντα ρόλο και όχι συμπληρωματικό, θα αναπτύξει ένα δυναμικό – στοχευμένο management, σε σημεία που οι άλλες Τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Επιπλέον, η ΕΣΕΕ αναφέρει πως ο νέος φορέας θα μπορέσει να δημιουργήσει τα δικά του νέα κριτήρια, ώστε όσοι μικρομεσαίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την επώδυνη διαδικασία και τη μαύρη λίστα της «Τειρεσίας ΑΕ» να μην αποκλείονται πλέον από κάθε νέα προσπάθεια να ξεπεράσουν το προσωρινό έλλειμμα ρευστότητας τους.

Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων, σε Περιφερειακή ή Πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις.

Η εν λόγω τράπεζα Θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 285 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε πως «το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου για την υλοποίηση της δημιουργίας μίας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων, μπορεί να είναι έντονο, αλλά απαιτεί επαγγελματικό σχεδιασμό, εμπειρία και τεχνοκρατική υποστήριξη. Το ΔΣ της ΕΣΕΕ θα εξετάσει προσεκτικά τη σχετική πρόταση γιατί πιστεύει ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου φιλόδοξου έργου μπορεί να αποτελέσει σταθμό για τα χρηματοοικονομικά της χώρας μας».