Μειωμένο κατά 74 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήταν το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το ενδεκάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας πλεόνασμα 8,201 δισ. ευρώ (αναλυτικός πίνακας εδώ).

Η εξέλιξη οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 473 εκατ. ευρώ (4,6%) σε σχέση με το ενδεκάμηνο του 2011, συγκριτικά με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 400 εκατ. ευρώ (19,2%).

H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 5,6%, που αντισταθμίστηκε μερικά από την αύξηση κατά 1,1% της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 57,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 44,2% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η μείωση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις οφείλεται στις απώλειες από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 7,4%, φθάνοντας στα 6,493 δις ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3,393 δις ευρώ, αυξημένες κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,263 δις ευρώ, μειωμένες κατά 13,2%. Αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 6%.

Από τη Γερμανία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν στα 1,639 δις ευρώ, από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 9,3%, φθάνοντας στα 758 εκατ. ευρώ, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 18,9% και διαμορφώθηκαν στα 1,415 δις ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 27,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 944 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση 20,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, φθάνοντας στα 416 εκατ. ευρώ.

Στα 15,187 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 16,082 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011, περιορίστηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο ενδεκάμηνο του 2011. Μείωση κατά 8,5% παρουσίασε η κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27, που διαμορφώθηκε στα 9,632 εκατ., ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (αύξηση 0,1%) στα 5,555 εκατ.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 11,1% και από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,4%. Μειωμένες κατά 5,7% είναι οι αφίξεις από τη Γερμανία, κατά 15,1% από τη Γαλλία, αντίθετα με τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ενισχύθηκαν κατά 9,6%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση 18,7% παρουσίασαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 871 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μειωμένες κατά 23,1% ήταν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ, φθάνοντας στις 364 χιλ. ταξιδιώτες.

Νοέμβριος: Απώλειες από Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο, αύξηση από Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ

Κατά έξι εκατ. ευρώ μειώθηκε σε ετήσια βάση το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Νοέμβριο του 2012, παρουσιάζοντας πλεόνασμα 38 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 14 εκατ. ευρώ (7,5%) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά επτά εκατ. ευρώ (5,3%). Η κάμψη των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 7,2%, ενώ η μέση ταξιδιωτική δαπάνη κατέγραψε οριακή πτώση 0,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 2,8% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 6,8% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στις απώλειες κατά 14% (14 εκατ. ευρώ) που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27, ενώ σημειώθηκε μικρή αύξηση 0,5% από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27.

Η συρρίκνωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσής τους από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 22,4%, καθώς και της μείωσης από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 10,4%.

Αυξημένες ήταν ωστόσο οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατά 38,1%, από τη Γαλλία κατά 12,7%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 31,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός ΕΕ, μείωση 49,9% κατέγραψαν και οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα πέντε εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση 45,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, φθάνοντας τα 21 εκατ. ευρώ.

Στις 393 χιλ. ταξιδιώτες διαμορφώθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας μείωση 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η πτώση οφείλεται στη μείωση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 12% και των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 1,2%.

Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 126 χιλ., με πτώση 0,9%, ενώ και από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ περιορίστηκαν κατά 25,2%. Ενισχυμένες κατά 43,8% ήταν οι αφίξεις από τη Γερμανία, κατά 5,3% από τη Γαλλία, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 39%. Απώλειες 63,4% κατέγραψαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, ενώ αυξημένες κατά 52,1% ήταν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ.