Ένα βήμα πιο κοντά στην αποκρατικοποίηση προχώρησαν τα ΕΛΠΕ μετά τη σημερινή έγκριση αλλαγών του καταστατικού που επιτρέπουν τη μείωση του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η έκτακτη γενική συνέλευση του ομίλου ΕΛ.ΠΕ. ενέκρινε την τροποποίηση που κρίνεται αναγκαία προκειμένου το ποσοστό του Δημοσίου να διατεθεί σε επενδυτή.

Τέλος, η γενική συνέλευση, ανέθεσε στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθηγητή Γ. Καλλιμόπουλο, να εκπροσωπήσει την εταιρεία στις διαπραγματεύσεις με τον τεχνικό σύμβουλο της επένδυσης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.