Έρευνα σε ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύουν καταγγελίες ότι δεν αποδίδουν στο δημόσιο τα προβλεπόμενα, από τον κανονισμό λειτουργίας τους, ποσά.

Η προκαταρκτική εξέταση έχει ως αφορμή καταγγελίες ότι ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν αποδίδουν στο Δημόσιο το 10% που ορίζει ο νόμος για κάθε αυτοκίνητο που ελέγχουν, αλλά επίσης και ότι δεν αποδίδουν τα ποσά των παραβόλων για τις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων αυτοκινήτων.