Η έγχυση βλαστικών κυττάρων αμέσως μετά από εγκεφαλικό, φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωση από το επεισόδιο. Αυτό έδειξε μελέτη ειδικών από τη Βολιβία η οποία διεξήχθη σε αρουραίους.

Αποκατάσταση μέσα σε 15 ημέρες

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λα Πας στο επιστημονικό περιοδικό «Stem Cell Research and Therapy», προκάλεσαν τεχνητό εγκεφαλικό επεισόδιο στα πειραματόζωα και στη συνέχεια τους ενέχυσαν βλαστικά κύτταρα μέσα σε 30 λεπτά από το επεισόδιο. Είδαν ότι η εγκεφαλική λειτουργία των ζώων αποκαταστάθηκε εντός 15 ημερών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε ίσως να είναι αποτελεσματική και στους ανθρώπους.

Σήμερα η συμβατική προσέγγιση που ακολουθείται στους ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων όσο νωρίτερα γίνεται μετά το επεισόδιο.

Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα ερευνητικά στοιχεία τα οποία έχουν δείξει πως τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις εγκεφαλικού ενισχύοντας την ικανότητα του οργανισμού να αποκαθιστά τις βλάβες των ιστών.

Βλαστοκύτταρα του λιπώδους ιστού και του μυελού των οστών

Οι ερευνητές από τη Βολιβία εξήγαγαν έναν συγκεκριμένο τύπο βλαστικών κυττάρων από τον λιπώδη ιστό και τον μυελό των οστών των αρουραίων. Στη συνέχεια ενέχυσαν τα κύτταρα στα αιμοφόρα αγγεία αρουραίων λίγο μετά την πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρότι τα κύτταρα δεν φάνηκε να ταξιδεύουν ως την πληγείσα περιοχή του εγκεφάλου, τα πειραματόζωα εμφάνισαν βελτίωση σε σύγκριση με άλλα που δεν είχαν λάβει τα κύτταρα. Μέσα σε ένα 24ωρο από την έγχυση οι αρουραίοι της ομάδας των βλαστικών κυττάρων εμφάνισαν ταχύτερη ανάρρωση ενώ δύο βδομάδες αργότερα παρουσίασαν σχεδόν φυσιολογικά σκορ σε συμπεριφορικά τεστ.

«Φρένο» στην τυπική καταστροφή ιστών

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πρώιμη εισαγωγή των βλαστικών κυττάρων στον οργανισμό μπορεί ακόμη και να διακόψει την τυπική «αλυσιδωτή αντίδραση» καταστροφής των ιστών η οποία ακολουθεί το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης δρα Εχουπέριο Δίες-Τεχεδόρ «η βελτίωση στην ανάρρωση που παρατηρήθηκε στα ζώα ήταν ανεξάρτητη της προέλευσης των βλαστικών κυττάρων, γεγονός που αυξάνει τη χρησιμότητα της θεραπείας για μελλοντικές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Ειδικά τα κύτταρα που προέρχονται από τον λιπώδη ιστό είναι εύκολο να συλλεχθούν σε αφθονία χωρίς να υπάρχει ανάγκη άκρως επεμβατικής προσέγγισης».

Ασφαλής η αλλογενής μεταμόσχευση

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου – εκτός από την εύκολη συλλογή των κυττάρων – είναι πως δεν συνδέεται με προβλήματα από τη χρήση αλλογενών μοσχευμάτων (κυττάρων δηλαδή που προέρχονται από άλλους αρουραίους και όχι από τα ίδια τα ζώα που λαμβάνουν το μόσχευμα).

Το γεγονός αυτό οδήγησε στο πλαίσιο του πειράματος στη δημιουργία θεραπείας που ήταν διαθέσιμη μέσα σε λίγα λεπτά από το επεισόδιο – και όχι σε διάστημα εβδομάδων το οποίο απαιτείται στις περιπτώσεις αυτόλογων μεταμοσχεύσεων. Οι ερευνητές έγραψαν σχετικά στη δημοσίευσή τους: «Σε ό,τι αφορά την κλινική πράξη τα αλλογενή βλαστικά κύτταρα είναι ελκυστικά καθώς μπορούν να ληφθούν από νεαρούς, υγιείς εθελοντές, να υποβληθούν στην κατάλληλη επεξεργασία και να αποθηκευθούν ώστε να είναι έτοιμα για άμεση χρήση σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο». Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο απόρριψης των αλλογενών κυττάρων από τον οργανισμό των ανθρώπων, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να τον ξεπεράσουν, χωρίς όμως να εξηγούν πώς ακριβώς.

Όχι στο κοντινό μέλλον οι δοκιμές σε ανθρώπους

Πάντως, σχολιάζοντας τα νέα αποτελέσματα εκπρόσωπος της βρετανικής Ενωσης για τα Εγκεφαλικά σημείωσε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους δεν αναμένεται να συμβεί στο κοντινό μέλλον.

Όπως συγκεκριμένα είπε η δρ Κλερ Γουάλτον «τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο έρευνας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη δυναμική τους. Ωστόσο απαιτούνται πολλές περαιτέρω μελέτες προτού αυτού του είδους οι θεραπείες δοκιμαστούν σε ανθρώπους με εγκεφαλικό».