Πολύ blah-blah γίνεται προσφάτως για την αναθεώρηση των Δημοσιονομικών Πολλαπλασιαστών απο πλευράς των ερευνητών του ΔΝΤ. Ορισμός: ο συντελεστής που δείχνει την προβλεπόμενη αλλαγή στο ΑΕΠ απο την κατά 1% αλλαγή της Δημόσιας Δαπάνης.

¨Ετσι, με συντελεστή 0,7 μείωση της ΔΔ κατά 5% αναμένεται μείωση του ΑΕΠ, όλα τα άλλα ίδια, κατά 3,5%. Με συντελεστή 1,5% τότε η μείωση είναι 7,5% Για κάθε χώρα, ο συντελεστής εξάγεται απο ιστορικά στοιχεία, δηλ. παρελθόντων ετών. Επίσης, και επιπροσθέτως, επειδή ποτέ δεν είναι όλα τα άλλα ίδια ο συντελεστής διαφοροποιείται απο χρόνο σε χρόνο. Εξάγεται πάντα εκ των υστέρων. Γιατί τόσο μεγάλη υποεκτίμηση; αντί για περίπου 0,7 φαίνεται οτι είναι πάνω απο 1,5 Δέν υπάρχουν ακόμη εύλογες εξηγήσεις. Γιαυτό και στην έκθεση του ΔΝΤ, που υπογράφεται απο τον

Ο.Μπλανσάρ, δέν αναφέρονται κάποιες: είναι αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. Αίτιο-αιτιατό: Δέν ήταν ο συντελεστής, που υποεκτιμήθηκε, η αιτία της μεγάλης ύφεσης στην Ελλάδα. Αυτόν, που ίσχυσε στο παρελθόν χρησιμοποίησαν στο υπόδειγμα ανάλυσης. Θα ήταν παράξενο άν χρησιμοποιούσαν κάποιον «απο το καπέλο». Η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ απο την αναμενόμενη οδήγησε στο συμπέρασμα οτι ο συντελεστής είναι μάλλον 1,5 παρά 0,7 Αυτό δε ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες.

(ΣΣ. Μιά πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι οτι έχουμε να κάνουμε με μιά Μίνσκια Πιστωτική Κρίση, και όχι με μια «κανονική» κυκλική κρίση, που βρήκε τα οικονομικά υποδείγματα όχι σωστά «καλιμπραρισμένα».) Το αποτέλεσμα: Το Δημόσιο Χρέος δέν είναι βιώσιμο με τα νούμερα του 2010 ή/και του 2012 όπως είχε εκτιμηθεί με την χρήση του χαμηλού, και όντως λανθασμένου, συντελεστή. Γιαυτό και η έντονη πίεση του ΔΝΤ για περαιτέρω κούρεμα, μετά την διαπίστωση.

Αυτοί που «αρπαχτήκανε» απο τον «λάθος συντελεστή» και εξαπολύουν διάφορα καταγγελτικά εδώ και κεί περιλλαμβανομένου του εδώ κλιμακίου του ΔΝΤ ( δέν είναι αυτοί που δουλεύουν τα τα υποδείγματα του ΔΝΤ) είναι μετά το γεγονός προφήτες. Τώρα που το διαπίστωσε ο Μπλανσάρ είναι κάπως αργά για εξυπνακισμούς. Τότε, το 2010, πού ήταν με την δική τους εκτίμηση για τον Δημοσιονομικό Πολλαπλασιαστή; Απλά δέν είχαν: τώρα που τους τά ‘πανε άλλοι, έχουν.

http://dpapagiannopoulos.blogspot.gr/