Η πρόταση του κ. Κουράκη ότι η μισθοδοσία των ιερέων πρέπει να προέρχεται από «ειδικό φόρο» που θα επιβάλλεται σε όσους ομολογούν την πίστη τους δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη θρησκεία, ούτε με την οικονομία.

Απλώς δείχνει πως η πραγματική μαμή της ιστορίας είναι η ηλιθιότητα.

* Ο κ. Γιώργης Γιατρομανωλάκης είναι καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας και συγγραφέας