Υπερδιπλασιάστηκε σε αξία το μέγεθος της αγοράς παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά το 2012 σε σχέση με το 2011 καθώς ανήλθε στα 523 εκατ. ευρώ. Την τελευταία τετραετία 2009 –2012 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κλάδου προσεγγίσει το 197%.
Σύμφωνα με μελέτη της Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε 555,7 χιλιάδες MWh (μεγαβατώρες) το 2011, βάσει των στοιχείων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ενώ προβλέπεται, ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 1.400 χιλιάδες MWh περίπου το 2012.
Σημειώνεται ότι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά] στο διασυνδεδεμένο σύστημα ξεπερνά το 80% της συνολικής παραγωγής από το 2009.
Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων εκτιμάται σε 800 MW περίπου το 2012, διπλάσια της αντίστοιχης του 2011 (426 MW).
Η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρά την αναστολή της αδειοδότησης για νέα έργα φωτοβολταϊκών σταθμών (ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp και μικρότερης του 1 MWp, τα οποία δεν έχουν λάβει προσφορά όρων σύνδεσης) που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αναμένεται μικρή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή το 2014, σε περίπτωση που τα εν εξελίξει έργα δεν υλοποιηθούν λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (περιορισμένη χρηματοδότηση, έκτακτη εισφορά).
Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων που έχουν κύρια δραστηριότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σχετικά περιορισμένη και βελτιωμένη σε σχέση με το 2010, εμφανίζεται η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια το 2011. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σταθερή και εγγυημένη ροή εσόδων, παρέχει σχετική «ασφάλεια» στους δανειστές.
Η δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών από τη λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων δείχνει ότι ο κλάδος δεν είναι «ευπρόσβλητος» σε περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, λόγω της εγγυημένης σταθερής τιμής (FiT) και της σταθερής απόδοσης των Φ/Β, βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί η μακροχρόνια εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταίκών ανήλθε σε 69,7 GW, το 2011, με την Ευρώπη να κατέχει το 74,2% (57,1 GW) της παγκόσμιας αγοράς.
Σημειώνεται ότι, η παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά καλύπτει το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης και το 2% της ευρωπαϊκής, καθώς και το 1% της παγκόσμιας και το 4% της ευρωπαϊκής ζήτησης στις ώρες αιχμής, το 2011. Στα κράτη –μέλη της ΕΕ, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών αποτέλεσαν οι πολιτικές για το κλίμα, όπως καθορίστηκαν στις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες επέβαλαν δεσμευτικούς στόχους για συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο.
Οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών μέσο-μακροπρόθεσμα είναι θετικές. Εκτιμάται ότι, η ευρωπαϊκή αγορά είναι δύσκολο να διατηρήσει τον ίδιο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στο μέλλον. Ωστόσο, η επιβράδυνση της αγοράς των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα αντισταθμιστεί σε βάθος χρόνου 10ετίας, από την ανάπτυξη στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία και στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Ν. Αμερικής.