Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το απόγευμα στο υπουργείο Οικονομικών η επιτροπή για την εκπόνηση του δεκαετούς οδικού αναπτυξιακού χάρτη της ελληνικής οικονομίας.

Το δεκαετές αναπτυξιακό πλάνο, η εφαρμογή των συμφωνηθέντων με την τρόικα και η κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και στελέχη του ΙΟΒΕ θα θέσουν τις προτεραιότητες για το αναπτυξιακό σχέδιο.

Το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ θα καταγράψουν τους τομείς που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ώστε μεγάλο μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 να κατευθυνθεί προς αυτούς τους τομείς.

Ο οδικός αναπτυξιακός χάρτης της ελληνικής οικονομίας θα διαφοροποιείται σε σύγκριση με προγενέστερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο ότι θα περιλαμβάνει κωδικοποίηση των βημάτων με συγκεκριμένες αναφορές και επισημάνσεις και με αναλυτικό προσδιορισμό των προσδοκώμενων οφειλών αλλά και τους κινδύνους αστοχιών.