Με καθαρά κέρδη 6,38 δισ. δολάρια ή 76 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 21,46 δισ. δολάρια έκλεισε η Microsoft το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η Microsoft είχε εμφανίσει κέρδη 6,62 δισ. δολαρίων ή 78 σεντς ανά μετοχή και έσοδα ύψους 20,89 δισ. δολαρίων.

Οι αναλυτές της Wall Street προέβλεπαν ότι η εταιρεία θα ανακοίνωνε κέρδη 75 σεντς ανά μετοχή.

Οι συνολικές πωλήσεις της Microsoft αυξήθηκαν κατά 3% στα 21,46 δισ. δολάρια, ποσό που ήταν μικρότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν έσοδα 21,56 δισ. δολάρια. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πωλήσεις του λογισμικού Office επιβραδύνθηκαν εν όψει της παρουσίασης νέου προϊόντων.