Κατά 13,4 δισ. ευρώ ή κατά 73% περιορίστηκε το έλλειμμα της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, η βελτίωση αυτή στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών οφείλεται καταρχήν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 6,7 δισ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 5,4 δισ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 1,1 δισ. ευρώ) και του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 253 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος συνέβαλε η αύξηση των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 2,4%. Οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό 14,6%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο ενδεκάμηνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ωστόσο, το τουριστικό συνάλλαγμα σημείωσε μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 5,4 δισ. ευρώ λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που κατέχουν κάτοικοι του εξωτερικού. Η εν λόγω εξέλιξη αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του PSI. Επίσης, δείχνει τη χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της ΕΚΤ. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 1,1 δισ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Oι ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό περιορίστηκαν στο ενδεκάμηνο στα 3,2 δισ. ευρώ, έναντι 16,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, καταγράφοντας μείωση 80,6%.

Οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,7 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 2,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011). Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 74,8
δισ. ευρώ. Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων λόγω της αύξησης, από τη μία πλευρά, των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (περιλαμβανομένων ομολόγων του EFSF) κατά 38,7 δισ. ευρώ. Και από την άλλη, λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από έλληνες κατοίκους κατά 35 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 803,2 εκατ. ευρώ και σε μετοχές εξωτερικού κατά 115 εκατ. ευρώ. Εκροή καταγράφηκε επίσης λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εσωτερικού κατά 126 εκατ. ευρώ.